Biologia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Układ kostny i mięśniowy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Kości budujące szkielet człowieka są połączone ze sobą za pomocą różnych rodzajów stawów, mających różny zakres ruchów. Na przykład staw barkowy (ramienny) umożliwia ruchy kończyny górnej w wielu płaszczyznach.

Zaznacz poniżej rodzaj stawu, do którego należy staw barkowy.

  1. eliptyczny
  2. kulisty
  3. zawiasowy
  4. siodełkowaty

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź

B

Schemat punktowania
1 p. – za zaznaczenie właściwego rodzaju stawu (B), do którego należy staw barkowy.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.