Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 2.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Oceń, czy poniższe informacje dotyczące porównania komórki prokariotycznej i eukariotycznej są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. W niektórych strukturach komórek eukariotycznych występują rybosomy bardzo podobne do tych, które są obecne w komórkach prokariotycznych. P F
2. Jądra komórkowe obecne w komórkach prokariotycznych są mniejsze niż występujące w komórkach eukariotycznych. P F
3. Zarówno u prokariontów, jak i eukariontów występują struktury wewnątrzkomórkowe otoczone podwójną błoną. P F

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź

1 – P, 2 – F, 3 − F

Schemat punktowania
1 p. – za poprawną ocenę trzech informacji dotyczących porównania komórki prokariotycznej i eukariotycznej.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.