Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Pęcherz pławny to cienkościenny, błoniasty narząd występujący u wielu ryb, pełniący funkcję narządu hydrostatycznego. W rozwoju zarodkowym pęcherz pławny ryb, jak i płuca płazów, rozwijają się z uchyłka gardzieli.

a)Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Pęcherz pławny ryb i płuca płazów są przykładem

  1. dryfu genetycznego.
  2. konwergencji.
  3. dywergencji.
  4. koewolucji.
b)Wybierz i zaznacz w tabeli odpowiedź A albo B, która jest poprawnym dokończeniem poniższego zdania, oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1–4.

Pęcherz pławny ryb i płuca płazów to narządy

A. analogiczne, ponieważ 1. mają cienkościenną błoniastą strukturę.
2. pełnią odmienne funkcje w organizmie.
B. homologiczne, 3. występują u różnych gromad kręgowców.
4. rozwijają się z tych samych struktur zarodkowych

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

C

Schemat punktowania
1 p. – za wskazanie poprawnego dokończenia zdania.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

B, 4.

Schemat punktowania
1 p. – za wybór poprawnego dokończenia zdania wraz z jego uzasadnieniem.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.