Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Mucyny, które są glikoproteinami, występują w ślinie ludzkiej wydzielanej przez komórki nabłonkowe ślinianek. Glikoproteiny powstają w procesie glikozylacji, polegającej na tym, że podczas modyfikacji potranslacyjnej do łańcuchów polipeptydowych dołączane są fragmenty cukrów.

Spośród wymienionych struktur komórkowych (1–6) wybierz tylko te, które biorą bezpośredni udział w syntezie i wydzielaniu mucyn przez komórki ślinianek. Uporządkuj wybrane struktury w kolejności ich udziału w procesie powstawania tych substancji.

  1. jąderko
  2. mitochondrium
  3. aparat Golgiego
  4. pęcherzyki ulegające fuzji z lizosomami
  5. siateczka wewnątrzplazmatyczna szorstka
  6. pęcherzyki ulegające fuzji z błoną komórkową

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź

struktury komórkowe: 5, 3, 6 (kolejność ma znaczenie)

Schemat punktowania
1 p. – za wybór wyłącznie trzech struktur komórkowych, które są odpowiedzialne za syntezę i wydzielanie mucyn, i ich uporządkowanie zgodnie z kolejnością ich działania.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.