Biologia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Genetyka - pozostałe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono fragment mRNA i utworzony zgodnie z zawartą w nim informacją genetyczną fragment łańcucha polipeptydowego.

Dokończ poniższe zdanie.

Na podstawie analizy schematu można stwierdzić, że kod genetyczny jest zdegenerowany, ponieważ

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne dokończenie zdania, uzasadniającego stwierdzenie, że kod genetyczny jest zdegenerowany, z odwołaniem się do informacji na schemacie.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi
Na podstawie analizy schematu można stwierdzić, że kod genetyczny jest zdegenerowany, ponieważ:

  • ten sam aminokwas jest kodowany przez więcej niż jeden kodon.
  • ten sam aminokwas jest kodowany przez więcej niż jeden triplet, np. leucyna i seryna kodowane są przez dwa triplety.