Biologia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Układ kostny i mięśniowy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Układ ruchu człowieka tworzą szkielet i mięśnie szkieletowe. Obie części tego układu są ze sobą powiązane strukturalnie i funkcjonalnie – współdziałają w wykonywaniu ruchu.

Przedstaw, na czym polega współdziałanie szkieletu i mięśni szkieletowych w wykonywaniu ruchu. W odpowiedzi uwzględnij rolę każdej z części składowych układu ruchu.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne przedstawienie współdziałania szkieletu i mięśni szkieletowych w wykonywaniu ruchu, uwzględniające czynną rolę układu mięśniowego (skurcz mięśni) oraz bierną rolę układu kostnego (przyczep dla mięśni lub przenoszenie ruchu na inne tkanki).
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Kości są miejscem przyczepu mięśni (szkieletowych), które mają zdolność do skurczu, dzięki czemu wspólnie umożliwiają ruch.
  • Mięśnie są zdolne do skurczu i generują ruch, a dzięki połączeniu z kośćmi, ten ruch jest przenoszony na inne tkanki, narządy lub organy.