Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 18.

Kategoria: Ryby Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Płyny ustrojowe ryb kostnoszkieletowych żyjących w morzach są hipoosmotyczne w stosunku do otaczającej je wody, natomiast płyny ustrojowe ryb kostnoszkieletowych żyjących w wodach słodkich są hiperosmotyczne w stosunku do otaczającej je wody.

Na podstawie tekstu uzasadnij konieczność uzupełniania

  1. wody przez ryby morskie:
  2. elektrolitów (jonów) przez ryby słodkowodne:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne uzasadnienie konieczności uzupełniania wody przez ryby morskie uwzględniające straty wody w drodze osmozy, oraz elektrolitów przez ryby słodkowodne uwzględniające ich straty spowodowane wydalaniem dużej ilości moczu.
1 p. – za poprawne uzasadnienie konieczności uzupełniania wody przez ryby morskie albo tylko elektrolitów przez ryby słodkowodne.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  1. Uzupełnianie wody u ryb morskich kostnoszkieletowych jest konieczne, ponieważ, ryby tracą wodę na drodze osmozy (przez skrzela).
  2. Uzupełnienie elektrolitów u ryb słodkowodnych jest konieczne, ponieważ są one tracone z dużą ilością moczu / elektrolity są wypłukiwane w związku z koniecznością usuwania nadmiaru wody, która osmotycznie napływa do organizmu.