Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schematach (A–C), bez zachowania prawidłowej kolejności, zilustrowano reakcje psa na różne rodzaje bodźców podczas powstawania odruchu warunkowego.

Podaj, na którym schemacie zilustrowano wykształcony u psa odruch warunkowy. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do mechanizmu jego powstawania.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za wybór schematu B i poprawne uzasadnienie odnoszące się do skojarzenia bodźca świetlnego z pokarmem.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi
Schemat B, ponieważ:

  • światło w wyniku skojarzenia z pokarmem stało się wtórnym bodźcem kluczowym.
  • bodziec świetlny obojętny dla wydzielania śliny / niewywołujący reakcji został skojarzony z bodźcem bezwarunkowym / adekwatnym i stał się bodźcem kluczowym wywołującym rekcję wydzielania śliny.