Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Genetyka - pozostałe Typ: Pozostałe

Podkreśl w przedstawionym tekście zdanie zawierające błędną informację i zapisz jej prawidłową formę w miejscu wyznaczonym poniżej.

„Naukowcy i lekarze ostrzegają przed szerokim stosowaniem antybiotyków, ponieważ może to prowadzić do powstania szczepów bakterii opornych na te antybiotyki. W pojedynczej komórce bakteryjnej oporność na antybiotyk może powstać na drodze mutacji w jej kodzie genetycznym. Plazmidy zawierające zmutowane geny mogą być przekazywane innym bakteriom, które w ten sposób także uzyskują oporność na antybiotyk”.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za podkreślenie w tekście zdania zawierającego informację błędną lub tylko podkreślenie informacji błędnej i podanie prawidłowej jej formy.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

  • podkreślenie zdania zawierającego błędną informację: „Naukowcy i lekarze ostrzegają przed szerokim stosowaniem antybiotyków, ponieważ może to prowadzić do powstania szczepów bakterii opornych na te antybiotyki. W pojedynczej komórce bakteryjnej oporność na antybiotyk może powstać na drodze mutacji w jej kodzie genetycznym. Plazmidy zawierające zmutowane geny mogą być przekazywane innym bakteriom, które w ten sposób także uzyskują oporność na antybiotyk”.
  • prawidłowa forma informacji: [...] mutacji w materiale genetycznym / mutacji w DNA / na drodze mutacji zmieniającej informację genetyczną / mutacji w genomie.

Uwaga:
Nie uznaje się odpowiedzi „[...] mutacji w nukleoidzie”.