Biologia - Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Witamina K, należąca do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, wpływa na syntezę czynników krzepnięcia krwi. Jej źródłem są rośliny, np. szpinak, rośliny kapustowate, w mniejszym stopniu także pomidory, truskawki oraz – z produktów pochodzenia zwierzęcego – wątroba. Zapotrzebowanie człowieka na witaminę K jest pokrywane przez pokarm oraz bakterie jelitowe żyjące w jelicie grubym.

Wyjaśnij, dlaczego zaburzenia w procesie wchłaniania tłuszczów, w przypadku np. niektórych chorób, mogą prowadzić do wystąpienia krwawień i trudności w zahamowaniu krwotoków. W odpowiedzi uwzględnij właściwości i funkcję witaminy K.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne wyjaśnienie, uwzględniające rozpuszczalność witaminy K w tłuszczach i jej wpływ na krzepliwość krwi, wg schematu:

zaburzenia wchłaniania tłuszczów → niedobór witaminy K (wit. nie jest wchłaniana w jelicie) → ograniczenie syntezy czynników krzepnięcia krwi → trudności w zahamowaniu krwotoków

0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Zaburzenia wchłaniania tłuszczów mogą spowodować niedobór witaminy K, która jest rozpuszczalna w tłuszczach i wpływa na syntezę czynników krzepnięcia krwi, co może skutkować pojawianiem się krwawień i trudnościami w zahamowaniu krwotoków.
  • Witamina K jest rozpuszczalna w tłuszczach i zaburzenia wchłaniania tłuszczów mogą spowodować jej niedobór, co może skutkować brakiem niektórych czynników krzepnięcia krwi, na których syntezę ta witamina wpływa.