Biologia - Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Układ wydalniczy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na schemacie przedstawiono budowę układu wydalniczego i rozrodczego mężczyzny.

a)Uzupełnij poniższy schemat ilustrujący drogę wody w układzie wydalniczym człowieka. Wpisz w wyznaczone miejsca określenia wybrane spośród wymienionych.

moczowód       nasieniowód       kanalik kręty I rzędu       kanalik zbiorczy

Torebka Bowmana → → pętla Henlego → kanalik kręty II rzędu →  → miedniczka nerkowa →  → pęcherz moczowy → cewka moczowa.

b)Oceń, czy poniższe informacje dotyczące wydalania moczu z organizmu człowieka są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Mocz wytwarzany przez nerki stale spływa do pęcherza moczowego, a odpływa okresowo przez cewkę moczową. P F
2. Wnętrze pęcherza wyściela pofałdowana błona śluzowa, pod którą znajduje się warstwa mięśni gładkich, co umożliwia rozciąganie pęcherza. P F
3. Zwieracz cewki moczowej, zbudowany z mięśnia gładkiego, kontroluje wyrzut moczu na zewnątrz organizmu. P F

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawny zapis wszystkich etapów drogi wody w układzie wydalniczym człowieka.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Torebka Bowmana → kanalik kręty I rzędu → pętla Henlego → kanalik kręty II rzędu → kanalik zbiorczy → miedniczka nerkowa → moczowód → pęcherz moczowy → cewka moczowa.

b)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawną ocenę wszystkich trzech informacji dotyczących wytwarzania moczu.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

1. – P, 2. – P, 3. – F