Biologia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Sen zimowy zwierząt to zjawisko fizjologiczne związane z koniecznością przetrwania zimy, a polegające na bardzo silnym obniżeniu przemiany materii. Spowolnione są wtedy procesy życiowe – spada temperatura ciała i obniża się zużycie tlenu. Zwierzęta żyją kosztem tłuszczu odłożonego w lecie. Występuje znaczna regresja tarczycy i nadnerczy.

Na podstawie: Leksykon biologiczny, pod red. C. Jury i H. Krzanowskiej, Warszawa 1992.

Wykaż związek między funkcją wewnątrzwydzielniczą tarczycy a przerwaniem snu zimowego organizmu stałocieplnego. W odpowiedzi uwzględnij nazwę hormonu wydzielanego przez tarczycę.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne wykazanie związku między funkcją wewnątrzwydzielniczą tarczycy a przerwaniem snu zimowego organizmu stałocieplnego, polegającego na wzroście ogólnego tempa metabolizmu wywołanego przez hormony tarczycy, czyli tyroksynę lub trójjodotyroninę
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Tarczyca wytwarza hormon tyroksynę, która wzmaga podstawową przemianę materii, co prowadzi do przerwania snu zimowego organizmu stałocieplnego.
  • Wraz ze wzrostem ilości T3 wzrasta tempo metabolizmu, co skutkuje wybudzaniem się ze snu zimowego.

Uwaga:
Uznaje się symboliczne oznaczenie hormonów tarczycy: T4, T3.