Biologia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Spośród wymienionych nazw gruczołów wydzielania dokrewnego, wybierz i podkreśl nazwę tego, który nie podlega kontroli na osi „podwzgórze – przysadka – gruczoł podległy”.

tarczyca       jajniki       kora nadnerczy       trzustka

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawny wybór gruczołu wydzielania wewnętrznego, który nie podlega bezpośredniej kontroli układu „podwzgórze – przysadka – gruczoł podległy”.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

tarczyca       jajniki       kora nadnerczy       trzustka