Biologia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Inżynieria i badania genetyczne Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Uporządkuj etapy procesu prowadzącego do otrzymania transgenicznej kukurydzy wytwarzającej prowitaminę A. Wpisz w tabelę numery 2–6.

Etapy procesu Kolejność
Gen kodujący prowitaminę A wstawiono do plazmidu bakterii.
Plazmid przecięto enzymami restrykcyjnymi.
Z komórki bakterii Agrobacterium tumefaciens wyizolowano plazmid. 1
Wyhodowano kukurydzę, która syntetyzuje prowitaminę A.
Zmodyfikowany plazmid wprowadzono do komórki bakterii.
Zainfekowano tkanki kukurydzy transgenicznymi bakteriami.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uporządkowanie wszystkich etapów procesu prowadzącego do otrzymania transgenicznej kukurydzy.
0 p. – za każda inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Kolejność: 3, 2, 1, 6, 4, 5