Biologia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Oddychanie komórkowe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na rysunku przedstawiono budowę mitochondrium.

a)Wybranym elementom budowy mitochondrium (A–C) przyporządkuj po jednym z procesów (1–4), jakie w nich zachodzą. Wpisz odpowiednie numery w wyznaczone miejsca.

Elementy budowy mitochondrium

 1. grzebień mitochondrialny
 2. macierz mitochondrialna
 3. rybosomy

Procesy

 1. glikoliza
 2. łańcuch oddechowy
 3. cykl kwasu cytrynowego
 4. synteza białka

A.
B.
C.

b)Wybierz z poniższych (A–D) i zaznacz etap oddychania tlenowego, w którym powstaje najwięcej cząsteczek ATP w przeliczeniu na jedną cząsteczkę utlenionej glukozy.
 1. glikoliza
 2. powstawanie acetylo-CoA (reakcja pomostowa)
 3. cykl kwasu cytrynowego (cykl Krebsa)
 4. łańcuch transportu elektronów (łańcuch oddechowy)

Rozwiązanie

a)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne przyporządkowanie wszystkim trzem elementom budowy mitochondrium procesów, jakie w nich zachodzą.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

A. – 2, B. – 3, C. – 4

b)
(0–1)

Schemat punktowania

1 p. – za poprawny wybór procesu dostarczającego największą ilość ATP.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

D.