Biologia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 22.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Wybierz i zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania.

Konwencja waszyngtońska, zwana CITES

  1. powstała w celu ochrony dzikich gatunków zwierząt migrujących, które regularnie przekraczają granice państw.
  2. dotyczy ochrony obszarów wodno-błotnych, mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życia ptaków wodnych.
  3. umożliwia kontrolowanie handlu i obrotu gatunkami roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem.
  4. umożliwia tworzenie obszarów ochrony siedlisk przyrodniczych zagrożonych wyginięciem w państwach Unii Europejskiej.

Rozwiązanie

Schemat punktowania

1 p. – za wskazanie właściwego dokończenia zdania dotyczącego CITES.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

C.