Biologia - Matura Maj 2018, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Fizjologia roślin Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Kserofity to rośliny żyjące w warunkach okresowego niedoboru wody. Wyróżnia się wśród nich dwa sposoby przystosowania do życia w suchym środowisku:

  • jeden – polega na ograniczaniu transpiracji (sklerofityzm)
  • drugi – na pobieraniu w krótkim czasie i gromadzeniu dużej ilości wody (sukulentność).

Do kserofitów należą np. kaktusy, wawrzyny, oleandry, rozchodniki, wrzośce oraz aloesy. Na poniższych rysunkach przedstawiono budowę liści roślin należących do różnych grup ekologicznych.

Określ, który z rysunków: A, B czy C przedstawia przekrój przez liść sukulenta, a który – sklerofita. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do cech widocznych na rysunku.

  1. Sukulent:
  2. Sklerofit:

Rozwiązanie

Schemat punktowania

2 p. – za poprawne wskazanie oznaczeń liści sukulenta i sklerofita, wraz z podaniem charakterystycznej cechy widocznej na rysunkach dla każdego z nich.
1 p. – za poprawne wskazanie liścia sukulenta albo liścia sklerofita wraz z podaniem charakterystycznej dla niego cechy widocznej na rysunku.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Poprawne odpowiedzi

1. Sukulent: rysunek A, ponieważ ma miękisz wodonośny.
2. Sklerofit: rysunek B, ponieważ ma

  • aparaty szparkowe zagłębione w skórce.
  • wielowarstwową skórkę / epidermę.
  • grubą kutykulę.
  • wielowarstwowy miękisz palisadowy.
  • (martwe) włoski wokół aparatu szparkowego.