Biologia - Matura Maj 2020, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Ssaki Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na rysunku przedstawiono budowę układu pokarmowego królika.

Na podstawie: www.wikipedia.pl

Wykaż związek między dużym udziałem jelita ślepego w ogólnej długości jelita królika a pokarmem, jakim to zwierzę się odżywia.

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 p. – za poprawne wykazanie związku między budową jelita ślepego królika a sposobem jego odżywiania się, uwzględniające odżywianie się królika pokarmem roślinnym, wymagającym dłuższej obróbki pokarmu i udziału symbiontów.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań albo za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • U królika występuje relatywnie długie jelito ślepe, ponieważ pokarm roślinny wymaga długiego trawienia z udziałem symbiontów.
  • Królik ma dobrze rozwinięte jelito ślepe, w którym występują bakterie trawiące celulozę zawartą w dużych ilościach w pokarmie roślinnym.