Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Anatomia i fizjologia - pozostałe Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

W wyniku podniesienia się temperatury ciała powyżej temperatury właściwej dla organizmu włączają się mechanizmy mające na celu ochłodzenie ciała i spadek jego temperatury.

Spośród wymienionych poniżej mechanizmów, wybierz dwa, które prowadzą do obniżenia temperatury ciała.

  1. Dreszcze wywołane mimowolnymi skurczami mięśni.
  2. Rozszerzanie średnicy naczyń krwionośnych w skórze.
  3. Podwyższona aktywność mięśniowa.
  4. Podwyższenie poziomu metabolizmu.
  5. Zwiększone wydzielanie potu przez gruczoły potowe.

Rozwiązanie

Za wskazanie każdej z dwóch poprawnych odpowiedzi – po 1 pkt

B, E.