Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Układ rozrodczy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W gabinetach radiologicznych kobietom wykonuje się zdjęcia rentgenowskie tylko w pierwszych dziesięciu dniach cyklu menstruacyjnego. W pozostałych dniach cyklu takie badania wykonuje się tylko w przypadkach koniecznych, np. przy nagłym wypadku.

Wyjaśnij, podając jeden argument, dlaczego u kobiet w pozostałych dniach cyklu przeciwwskazana jest diagnostyka medyczna z wykorzystaniem zdjęć rentgenowskich.

Rozwiązanie

Za poprawne uzasadnienie, uwzględniające związek przyczynowo skutkowy: - pewność, ze kobieta nie jest w ciąży oraz mutagenne działanie promieni Rtg na dzielące się komórki zarodka/ komórkę jajową – 1 pkt.

Przykład odpowiedzi:
W tym czasie (przed owulacją) kobieta nie jest w ciąży, a promienie Rtg mogą wywołać mutagenne (szczególnie dla intensywnie dzielących się komórek ) (1 pkt).

Nie uznaje się odp. ogólnych odnoszących się do ”szkodliwego działania” promieni Rtg.