Biologia - Matura Sierpień 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 35.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Badania naukowe dowodzą, że zadrzewienia śródpolne wpływają na zwiększenie wysokości uzyskiwanych plonów. Na schemacie przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu zadrzewień na mikroklimat pól uprawnych. Badano, w jaki sposób zadrzewienia wpływają na siłę wiatru, poziom opadów oraz intensywność parowania z gleby.

Uzasadnij stwierdzenie, że zadrzewienia śródpolne korzystnie wpływają na zwiększenie plonów.

Rozwiązanie

Za podanie każdego z dwóch poprawnych argumentów uzasadniających wpływ zadrzewień na zwiększanie plonów – 1pkt.

Przykłady odpowiedzi

  • Zadrzewienie zmniejsza prędkość wiatru, co chroni przed wywiewaniem (górnej, żyznej warstwy) gleby zawierającej związki mineralne potrzebne do rozwoju roślin/ chroni rośliny przed uszkodzeniami mechanicznymi.
  • W obrębie zadrzewień jest większa ilość opadów, co korzystnie wpływa na ilość wody potrzebnej do wzrostu roślin.
  • Zadrzewienia zmniejszają parowanie wody z gleby, co zwiększa dostępność wody dla roślin / powoduje, ze rośliny nie są narażone na więdnięcie/wysychanie / utratę wody.