Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Fizjologia roślin Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Zaznacz poniżej dwa przykłady ruchów roślin, które są tropizmami.

  1. Owijanie się wąsów czepnych fasoli wokół tyczki.
  2. Zamykanie się liści pułapkowych u rosiczki.
  3. Składanie się liści mimozy pod wpływem dotyku.
  4. Wzrost łagiewki pyłkowej w kierunku zalążni.
  5. Otwieranie się kwiatów, np. u krokusa czy tulipana.

Rozwiązanie

Za prawidłowe zaznaczenie każdego przykładu – po 1 pkt

Poprawne odpowiedzi
– A. / Owijanie się wąsów czepnych fasoli wokół tyczki.
– D. / Wzrost łagiewki pyłkowej w kierunku zalążni.