Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Hormon juwenilny kieruje rozwojem larwalnym owadów. Jednak warunkiem osiągnięcia stadium postaci dorosłej (imago) jest nieobecność tego hormonu. Niektóre zimozielone drzewa amerykańskie wytwarzają substancje o działaniu hormonu juwenilnego.

Określ, czy substancja wytwarzana przez drzewa amerykańskie, może wpływać na liczebność populacji owadów, które na nich żerują. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Za poprawne określenie wpływu substancji wytwarzanej przez opisane drzewa amerykańskie na liczebność tych owadów i uzasadnienie – 1 pkt

Przykład poprawnej odpowiedzi
– Substancja wytwarzana przez opisane drzewa amerykańskie może przyczynić się do ograniczenia liczebności populacji owadów na nich żerujących, ponieważ uniemożliwia osiągnięcie przez owady stadium postaci dorosłej i w konsekwencji wydanie potomstwa.