Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na wykresie zilustrowano regułę ekogeograficzną sformułowaną przez niemieckiego badacza Bergmana, która mówi o tym, że obserwuje się różnice w wielkości spokrewnionych ze sobą zwierząt stałocieplnych żyjących w różnych strefach klimatycznych.

Ciężar ciała pingwinów - wykres

Wyjaśnij, dlaczego pingwiny pochodzące z obszarów ciepłych są mniejsze niż spokrewnione z nimi gatunki z obszarów chłodnych.

Rozwiązanie

Za poprawne wyjaśnienie związku przyczynowo-skutkowego – 1 pkt

Przykłady poprawnych odpowiedzi
– U dużych zwierząt, z obszarów chłodnych, stosunek powierzchni ciała do objętości ciała jest mniejszy niż u zwierząt z obszarów ciepłych, dlatego tracą one mniej ciepła/chroni je to przed nadmierną utratą ciepła.
– U dużych zwierząt z obszarów chłodnych powierzchnia względna ciała jest mniejsza niż u zwierząt mniejszych z obszarów ciepłych i dzięki temu tracą one mniej ciepła.
– U mniejszych zwierząt, z obszarów ciepłych, stosunek powierzchni ciała do objętości jest większy niż u zwierząt z obszarów chłodnych, dlatego tracą one więcej ciepła/pozbywają się nadmiaru ciepła.