Biologia - Matura Sierpień 2011, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 30.

Kategoria: Inżynieria i badania genetyczne Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Jednym z podstawowych dowodów w procesie ustalania domniemanego ojcostwa jest ekspertyza genetyczna. Z materiału biologicznego pobranego od pozwanego, dziecka i matki uzyskuje się wzory prążkowe fragmentów DNA. Występowanie prążka we wzorze prążkowym danej osoby można interpretować jako obecność allelu dominującego. Porównanie wzorów prążkowych dziecka, matki i pozwanego pozwala wykluczyć lub potwierdzić ojcostwo.

Poniżej przedstawiono wyniki dotyczące badania ojcostwa w dwóch sprawach alimentacyjnych.

Ustalanie ojcowstwa
a)Ustal, w której sprawie alimentacyjnej (I czy II) można potwierdzić ojcostwo pozwanego. Odpowiedź uzasadnij.
b)Podaj inny przykład zastosowania ekspertyzy genetycznej w sądownictwie.

Rozwiązanie

a)
Za prawidłowe określenie sprawy alimentacyjnej, w której potwierdzono ojcostwo – 1 pkt

Przykład odpowiedzi
– sprawa II, ponieważ dziecko ma takie fragmenty alleliczne / prążki, których nie ma jego matka, a ma je pozwany

b)
Za poprawnie podany przykład –1 pkt

Przykład odpowiedzi
– identyfikowanie poszukiwanych /ustalanie sprawców przestępstw / ustalanie tożsamości osób