Biologia - Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 122.

Kategoria: Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Zięby w pewnej populacji miały dzioby o różnym kształcie i wielkości. Ograniczone zasoby pożywienia podczas suszy spowodowały, że jedynym dostępnym pokarmem dla tych ptaków stały się owady żyjące pod korą drzew i nasiona w owocach kaktusa. Wskutek tego suszę przeżyły tylko zięby o najdłuższych dziobach, którymi mogły otwierać owoce kaktusa oraz zięby o najszerszych dziobach, którymi mogły odłupywać korę drzew.

Na podstawie: E.P. Solomon, D.W. Martin, L.R. Berg, C.A. Villee, Biologia, Warszawa 1996, s. 422.

Określ rodzaj doboru naturalnego (A–C) działającego na opisane w tekście zięby oraz wybierz schemat (1–3), który ilustruje ten rodzaj doboru.

  1. stabilizujący.
  2. kierunkowy.
  3. różnicujący.

Rozwiązanie

C. 1.

Wskazówki

Należy zwrócić uwagę na efekty działania doboru. W tekście zwróć uwagę, jakie ptaki przeżyły suszę – o cechach skrajnych, czy o przeciętnych. Zastanów się, które cechy były w trakcie suszy preferowane przez dobór. Zauważ, że efektem działania doboru w tej populacji było rozdzielenie jej na dwie grupy osobników różniących się kształtem i wielkością dziobów. Na tej podstawie rozpoznaj schemat, który przedstawia taki rodzaj doboru.