Układ odpornościowy I

1.

Do układu limfatycznego nie należy(ą):

A) Naczynia limfatyczne
B) Grasica
C) Śledziona
D) Węzły chłonne
E) Wszystkie wyżej wymienione elementy wchodzą w skład układu limfatycznego
2.

Wskaż prawidłowe informacje dotyczące chłonki:

A) W pierwotnej postaci powstaje jako przesącz z naczyń włosowatych, który zbiera się w przestrzeniach międzykomórkowych, z których jest następnie odprowadzany przez naczynia limfatyczne
B) Jedną z głównych funkcji chłonki jest transport wchłoniętych w przewodzie pokarmowym lipidów
C) Chłonka, w przeciwieństwie do krwi, nie zawiera żadnych elementów morfotycznych (komórek)
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
3.

Wskaż nieprawidłowe zestawienie rodzaju odporności z przykładem jego występowania:

A) Odporność poszczepienna – nabyta, swoista, sztuczna czynna
B) Odporność nabyta z mlekiem matki – nabyta, naturalna, bierna
C) Podanie surowicy odpornościowej z przeciwciałami – nabyta, sztuczna, czynna
D) Odporność po przechorowaniu pewnej choroby – nabyta, naturalna, czynna
E) Wszystkie powyższe zestawienia są prawidłowe
4.

Zwykle gdy organizm styka się z patogenem po raz pierwszy, choroba przezeń wywołana trwa dłużej i jest bardziej intensywna niż w przypadku ponownego zetknięcia się tego samego patogenu z naszym organizmem. Prawidłowe wyjaśnienie tego zjawiska przedstawia podpunkt:

A) W przypadku pierwszego w życiu zetknięcia się z patogenem organizm uruchamia mechanizmy odpowiedzi odpornościowej pierwotnej, które rozwijają się powoli, jednak pamięć o patogenie pozostaje w układzie odpornościowym, dzięki czemu organizm w przypadku ponownego zetknięcia się z patogenem jest gotowy do szybciej przebiegającej odpowiedzi wtórnej
B) W przypadku pierwotnego spotkania z patogenem układ odpornościowy musi od nowa wyprodukować specyficzne przeciwciała, które zwalczą patogen. W przypadku odpowiedzi wtórnej organizm już posiada specjalne komórki produkujące wymagany typ przeciwciał, stąd ich poziom we krwi narasta szybciej niż w odpowiedzi pierwotnej i osiąga większy poziom, co skraca czas infekcji
C) Pierwotne spotkanie z patogenem uruchamia mechanizmy odporności nieswoistej, które utrzymują się aż do ponownego spotkania z tym samym patogenem, skracając czas infekcji
D) Odpowiedzi A i B prawidłowo wyjaśniają przytoczone zjawisko
E) Odpowiedzi A, B i C prawidłowo wyjaśniają przytoczone zjawisko
5.

Spośród niżej wymienionych wybierz ten mechanizm obronny, który nie należy do odporności nieswoistej:

A) Obecność skóry oraz potu o właściwościach bakteriobójczych
B) Ślina zawierająca enzymy niszczące bakterie
C) Kwaśny odczyn pH w żołądku
D) Laktoferyna w mleku matki oraz wydzielinie błon śluzowych, która wiąże niezbędne do rozwoju bakterii żelazo
E) Przeciwciała obecne w wydzielinie błon śluzowych, unieszkodliwiające patogeny zanim dostaną się do organizmu
6.

Przeciwciała produkowane są przez:

A) Makrofagi
B) Komórki plazmatyczne powstałe w wyniku aktywacji limfocytów B
C) Limfocyty T
D) Granulocyty
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
7.

Najliczniejszymi leukocytami we krwi krążącej dorosłej, zdrowej osoby są:

A) Granulocyty obojętnochłonne
B) Limfocyty T
C) Limfocyty B
D) Granulocyty kwasochłonne
E) Makrofagi
8.

Miejscowa reakcja zapalna charakteryzuje się wystąpieniem:

A) Bólu
B) Zaczerwienienia
C) Podniesienia temperatury
D) Obrzęku
E) Wszystkich wyżej wymienionych
9.

Interferony są jednymi z białek mającym duże znaczenie w obronie organizmu przed czynnikami chorobotwórczymi. Wskaż prawidłowe informacje o tych białkach:

A) Interferony hamują namnażanie się wirusów poprzez zahamowanie syntezy białek oraz replikacji wirusa w zakażonych komórkach
B) Interferony aktywują różne komórki układu odpornościowego, które następnie rozpoznają komórki zainfekowane wirusem i niszczą je
C) Interferony działają niespecyficznie, tzn. działają niezależnie od typu atakującego wirusa
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
10.

Niejednokrotnie po przechorowaniu choroby człowiek staje się na nią odporny i nie choruje po raz kolejny. Podobne zjawisko zostało wykorzystane w postaci szczepień ochronnych, które polegają na wprowadzeniu antygenów patogenu do ciała pacjenta, tak aby nie wywołując choroby uczulić układ odpornościowy na czynnik chorobotwórczy. Zaznacz co może znaleźć się w szczepionce, aby spełniała swoje zadanie:

A) Osłabione (atenuowane) szczepy chorobotwórczych bakterii lub wirusów
B) Martwe patogeny w całości
C) Wyizolowane białka wchodzące w skład patogenu
D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
11.

Do chorób o podłożu autoimmunologicznym należy(ą):

A) AIDS
B) Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
C) Alergie
D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
12.

Do funkcji przeciwciał w organizmie ludzkim nie należy:

A) Neutralizacja toksyn i wirusów
B) Blokowanie adhezyn bakteryjnych, co uniemożliwia bakteriom przyczepianie się do błon śluzowych
C) Opsonizacja patogenu co ułatwia jego fagocytozę
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Wszystkie wyżej wymienione działania są charakterystyczne dla przeciwciał
13.

Noworodki dopiero po pewnym czasie nabierają zdolności do syntezy większych ilości przeciwciał. Do tego czasu można jednak znaleźć w ich krwi przeciwciała, które zostały im przekazane przez matkę jeszcze w życiu płodowym. Są one skierowane przeciwko czynnikom chorobotwórczym, z którymi zetknęła się matka dzięki czemu chronią organizm dziecka, który jeszcze nie miał okazji wytworzyć stosownej odporności na te patogeny. Jest to dobry przykład:

A) Nabycia odporności biernej przez noworodka
B) Nabycia odporności czynnej przez noworodka
C) Nabyciu odporności nieswoistej przez noworodka
D) Konfliktu serologicznego
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
14.

W mechanizmach odpowiedzi odpornościowej swoistej nie biorą udziału:

A) Makrofagi
B) Limfocyty T pomocnicze
C) Limfocyty B
D) Przeciwciała
E) Wszystkie wyżej wymienione elementy biorą udział w mechanizmach odpowiedzi odpornościowej swoistej
15.

Gdy większość osób populacji jest zaszczepiona przeciwko danemu patogenowi może dojść do zjawiska tzw. odporności populacyjnej (grupowej). Polega ona na:

A) Nabyciu odporności na dany patogen przez osoby nieszczepione w danej populacji
B) Zwiększeniu częstości zachorowań na daną chorobę wśród osób nieszczepionych
C) Zmniejszeniu częstości zachorowań na daną chorobę wśród osób nieszczepionych
D) Całkowitej eradykacji patogenu ze środowiska jak miało to miejsce w przypadku ospy prawdziwej
E) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów