Układ pokarmowy II

1.

Kwas solny produkowany jest w żołądku przez:

A) Komórki okładzinowe
B) Komórki główne gruczołów żołądkowych
C) Komórki śluzowe
D) Komórki endokrynne gruczołów żołądkowych
E) Komórki solne
2.

Jedną z funkcji komórek śluzówki żołądka oprócz wydzielania kwasu solnego oraz enzymów trawiennych jest wydzielanie tzw. czynnika wewnętrznego Castle'a. Wskaż prawidłową funkcję tego czynnika oraz skutek jego niedoboru:

A) Odpowiada za wchłanianie żelaza, a jego niedobór może skutkować anemią mikrocytarną
B) Wiąże się z wit. B12 umożliwiając jej wchłanianie w jelicie, a jego niedobór może skutkować anemią megaloblastyczną
C) Odpowiada za wchłanianie kwasu foliowego, zaś jego niedobór skutkuje anemią mikrocytarną
D) Jest czynnikiem bakteriobójczym, zaś jego niedobór skutkuje częstszymi zakażeniami przewodu pokarmowego
E) Jest jednym z mało znanych aktywatorów enzymów trawiennych, którego niedobór nie daje zauważalnych skutków
3.

Do procesów zachodzących w wątrobie nie należy:

A) Cykl mocznikowy
B) Hydroksylacja części toksyn mająca na celu zwiększeni ich rozpuszczalności w wodzie
C) Glukoneogeneza
D) Hydroksylacja cholekalcyferolu jako początkowy etap biosyntezy aktywnej witaminy D
E) Wszystkie powyższe procesy zachodzą w wątrobie
4.

Wskaż prawidłową informację na temat enterokinazy:

A) Jest enzymem proteolitycznym wydzielanym przez komórki nabłonka dwunastnicy
B) Odpowiada za aktywację trypsynogenu do trypsyny
C) Jest wydzielana przez trzustkę
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
5.

Insulina wytwarzana jest przez:

A) Komórki α wysp trzustkowych
B) Komórki β wysp trzustkowych
C) Komórki δ wysp trzustkowych
D) Wątrobę
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
6.

Hormonem tkankowym, który powoduje zwiększenie wydzielania żółci i soku trzustkowego oraz hamuje opróżnianie żołądka jest:

A) Gastryna
B) Sekretyna
C) Somatostatyna
D) Cholecystokinina
E) Odpowiedzi B i D są prawidłowe
7.

Charakterystyczna dla ssaków obecność uzębienia mlecznego zastępowanego następnie uzębieniem stałym określana jest mianem:

A) Difiodontyzmu
B) Polifiodontyzmu
C) Heterodontyzmu
D) Homodontyzmu
E) Laktodontyzmu
8.

Do aminokwasów względnie egzogennych dla człowieka, (tzn. które mogą być syntetyzowane w organizmie ludzkim, jednak w pewnych sytuacjach jak dorastanie, choroba, synteza ta może być niewystarczająca) należy:

A) Lizyna
B) Arginina
C) Histydyna
D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
E) Wszystkie powyżej wymienione aminokwasy należą do względnie egzogennych dla człowieka
9.

Wegetarianie rezygnujący całkowicie z pokarmów pochodzenia zwierzęcego, bez odpowiedniej suplementacji i zbilansowania diety są grupą szczególnie narażoną na:

A) Niedobór witaminy B12
B) Niedobór żelaza
C) Nieodpowiednie odżywienie białkowe
D) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
10.

Renina to inna nazwa:

A) Podpuszczki
B) Pepsyny
C) Trypsyny
D) Amylazy
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa, ponieważ renina to hormon wydzielany przez nerki
11.

Wątroba ludzka może magazynować:

A) Witaminę A i D
B) Witaminę B12
C) Witaminę C
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
12.

Wskaż zestaw prawidłowo przedstawiający kolejne etapy wchłaniania tłuszczów z przewodu pokarmowego:

A) Wchłanianie tylko i wyłącznie wolnych kwasów tłuszczowych przez enterocyt => resynteza tłuszczy przez enterocyt => wydzielenie tłuszczy w postaci chylomikronów do limfy
B) Wchłanianie wolnych kwasów tłuszczowych, glicerolu oraz częściowo strawionych tłuszczy przez enterocyt => resynteza tłuszczy przez enterocyt => wydzielanie tłuszczy w postaci chylomikronów do limfy
C) Wchłanianie wolnych kwasów tłuszczowych, glicerolu oraz częściowo strawionych tłuszczy przez enterocyt => utworzenie z wchłoniętych produktów chylomikronów i wydzielenie ich do krwi
D) Wchłanianie tylko i wyłącznie wolnych kwasów tłuszczowych przez enterocyt => resynteza tłuszczy przez enterocyt => wydzielenie zresyntezowanych tłuszczy do krwi
E) Utworzenie chylomikronów z produktów trawienia tłuszczy w świetle jelita => wchłonięcie chylomikronów przez enterocyt => resynteza tłuszczy przez enterocyt => wydzielenie powstałych produktów do limfy
13.

Do egzopeptydaz należy:

A) Aminopeptydaza
B) Karboksypeptydaza
C) Pepsyna
D) Chymotrypsyna
E) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
14.

Żołądek przeżuwaczy składa się z:

A) Żwacza, czepca i trawieńca
B) Żwacza, czepca, ksiąg i trawieńca
C) Żwacza, czepca i ksiąg
D) Przedżołądka i żołądka właściwego
E) Odpowiedzi B i D są prawidłowe
15.

Przedłużenie czasu krzepnięcia i podatność na krwotoki mogą być skutkiem niedoboru witaminy:

A) A
B) B1
C) K
D) C
E) E
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów