Układ wydalniczy I

Poniżej możesz zapoznać się z treścią zadań. Sprawdzenie zaznaczonych odpowiedzi możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu dostępu BiologHelp+. Kliknij przycisk poniżej aby dowiedzieć się więcej.
1.

Cewki Malpighiego jako narząd wydalniczy charakterystyczne są dla:

A) Owadów
B) Wirków
C) Pierścienic
D) Ryb
E) Płazów
2.

Ryby słodkowodne żyją w środowisku hipotonicznym względem swoich płynów ciała. W związku z tym musiały wykształcić mechanizmy przystosowujące je do takiego środowiska życia. Zaznacz podpunkt prawidłowo ilustrujący te mechanizmy:

A) Ryby te piją wodę, jednocześnie gruczoły solne obecne w ich skrzelach pobierają sól z otoczenia, zaś nerki wydalają dużo hipertonicznego moczu
B) Ryby te nie piją wody, jednocześnie gruczoły solne obecne w ich skrzelach pobierają sól z otoczenia, zaś nerki wydalają dużo hipotonicznego moczu
C) Ryby te piją wodę, jednocześnie gruczoły solne obecne w ich skrzelach wydalają sól do otoczenia, zaś nerki wydalają mało hipertonicznego moczu
D) Ryby te nie piją wody, jednocześnie gruczoły solne obecne w ich skrzelach wydalają sól do otoczenia, zaś nerki wydalają mało hipotonicznego moczu
E) Ryby te utrzymują stałe stężenie mocznika we krwi oraz wydalają nadmiar soli przez gruczoł rektalny
3.

Pętla Henlego odpowiada za:

A) Resorpcję zwrotną glukozy
B) Wydalanie ksenobiotyków
C) Filtrację osocza
D) Zagęszczanie moczu
E) Odpowiedzi A i D są prawidłowe
4.

Wskaż zestaw, w którym wymieniono elementy nefronu w kolejności przepływu moczu:

A) Ciałko nerkowe, kanalik kręty II-rzędu, ramię wstępujące pętli Henlego, ramię zstępujące pętli Henlego, kanalik kręty I-rzędu, kanalik zbiorczy
B) Kłębuszek nerkowy, kanalik kręty I-rzędu, ramię wstępujące pętli Henlego, ramię zstępujące pętli Henlego, kanalik kręty II-rzędu, kanalik zbiorczy
C) Ciałko nerkowe, kanalik kręty I-rzędu, ramię zstępujące pętli Henlego, ramię wstępujące pętli Henlego, kanalik kręty II-rzędu, kanalik zbiorczy
D) Kłębuszek nerkowy, kanalik kręty I-rzędu, kanalik kręty II-rzędu, ramię wstępujące pętli Henlego, ramię zstępujące pętli Henlego, kanalik zbiorczy
E) Kłębuszek nerkowy, pętla Henlego, kanalik proksymalny, kanalik dystalny, kanalik zbiorczy
5.

Wskaż prawidłowe różnice między moczem pierwotnym, a moczem ostatecznym:

A) Mocz pierwotny jest bardziej zagęszczony niż mocz ostateczny
B) Mocz pierwotny w przeciwieństwie do ostatecznego zawiera glukozę
C) Mocz pierwotny nie zawiera zbędnych produktów przemiany materii, podczas gdy w ostatecznym są one obecne
D) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
6.

Produkcja mocznika zachodzi w:

A) Nerce
B) Wątrobie
C) Trzustce
D) Wszystkich tkankach organizmu
E) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
7.

Różnice między moczem pierwotnym, a ostatecznym kształtuje:

A) Resorpcja zwrotna obowiązkowa
B) Resorpcja zwrotna nieobowiązkowa
C) Filtracja kłębuszkowa
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
8.

Proces resorpcji zwrotnej obowiązkowej zachodzi w:

A) Ciałku nerkowym
B) Kanaliku proksymalnym
C) Kanaliku dystalnym
D) Kanaliku zbiorczym
E) Odpowiedzi B i C są prawidłowe
9.

W procesie dializy część substancji przechodzi przez błonę dializacyjną zgodnie z ich gradientem stężeń, najczęściej z krwi do płynu dializacyjnego. Błona dializacyjna jest błoną półprzepuszczalną, przez którą przenikają tylko związki drobnocząsteczkowe, natomiast nie przechodzą białka i krwinki. Wskaż, który ze składników jest zbędny w płynie dializacyjnym:

A) Białka
B) Mocznik
C) Sole mineralne
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
10.

W poniższych podpunktach przedstawiono procentowy udział związków azotowych wydalanych przez hipotetyczne gatunki kręgowców oznaczone literami alfabetu. Wskaż, który z poniższych gatunków żyje najprawdopodobniej w środowisku słodkowodnym:

A) Amoniak: 95%, mocznik: 2,5%, kwas moczowy: 1%
B) Amoniak: 20%, mocznik: 76%, kwas moczowy: 4%
C) Amoniak: 2%, mocznik: 8%, kwas moczowy: 90%
D) Amoniak: 0,5%, mocznik: 95%, kwas moczowy: 4,5%
E) Odpowiedzi B i D są prawidłowe
11.

Wskaż, który z poniższych opisów prawidłowo przedstawia budowę kłębuszka nerkowego:

A) Żyłka doprowadzająca dzieli się na sieć naczyń włosowatych kłębuszka, które łącząc się tworzą żyłkę odprowadzającą o mniejszej średnicy niż doprowadzająca
B) Tętniczka doprowadzająca dzieli się na sieć naczyń włosowatych kłębuszka, które łącząc się tworzą żyłkę odprowadzającą o mniejszej średnicy niż tętniczka doprowadzająca
C) Tętniczka doprowadzająca dzieli się na sieć naczyń włosowatych kłębuszka, które łącząc się tworzą żyłkę odprowadzającą o większej średnicy niż tętniczka doprowadzająca
D) Tętniczka doprowadzająca dzieli się na sieć naczyń włosowatych kłębuszka, które łącząc się tworzą tętniczkę odprowadzającą o większej średnicy niż tętniczka doprowadzająca
E) Tętniczka doprowadzająca dzieli się na sieć naczyń włosowatych kłębuszka, które łącząc się tworzą tętniczkę odprowadzającą o mniejszej średnicy niż tętniczka doprowadzająca
12.

Który z elementów układu moczowego nie występuje u większości ptaków:

A) Nerka
B) Moczowód
C) Pęcherz moczowy
D) Cewka moczowa
E) Odpowiedzi C i D zawierają elementy nieobecne u większości ptaków
13.

Krew w żyle nerkowej w porównaniu do tętnicy nerkowej zawiera:

A) Mniej glukozy i mocznika
B) Więcej glukozy i mniej mocznika
C) Mniej tlenu i glukozy
D) Tyle samo glukozy i mniej mocznika
E) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów