Układ rozrodczy i rozmnażanie I

Poniżej możesz zapoznać się z treścią zadań. Sprawdzenie zaznaczonych odpowiedzi możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu dostępu BiologHelp+. Kliknij przycisk poniżej aby dowiedzieć się więcej.
1.

Zapłodnienie zewnętrzne jest charakterystyczne dla:

A) Ryb
B) Gadów
C) Większości płazów
D) Owadów
E) Odpowiedzi A i C są prawidłowe
2.

Rozmnażanie bezpłciowe może być korzystniejsze od rozmnażania płciowego w przypadku:

A) Stabilnych warunków środowiska
B) Zmiennych warunków środowiska
C) Niekorzystnych warunków środowiska
D) Rozmnażanie bezpłciowe zawsze jest korzystniejsze od płciowego, niezależnie od warunków środowiska
E) Rozmnażanie płciowe zawsze jest korzystniejsze od bezpłciowego, niezależnie od warunków środowiska
3.

Metageneza jest to:

A) Występująca u mszaków przemiana pokoleń, polegająca na występowaniu naprzemiennie pokolenia rozmnażającego się płciowo i bezpłciowo
B) Przemiana pokoleń charakterystyczna dla np. krążkopławów, polegająca na naprzemiennym występowaniu pokoleń rozmnażających się płciowo i bezpłciowo
C) Proces powstawania gamet u jamochłonów
D) Proces dojrzewania larwy do osobnika dorosłego
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
4.

Zapłodnienie krzyżowe polega na:

A) Zapłodnieniu zachodzącym z udziałem gamet dwóch różnych gatunków, co skutkuje powstaniem mieszańca (krzyżówki)
B) Wymianie gamet między osobnikami tego samego gatunku, zachodzącej u organizmów obojnaczych
C) Wymianie gamet między osobnikami tego samego gatunku, która może zachodzić u wszystkich organizmów rozmnażających się płciowo
D) Zapłodnieniu komórki jajowej przez plemnika pochodzącego od mieszańca
E) Zapłodnieniu zachodzącym z udziałem gamet od jednego osobnika obojnaczego
5.

Które z wymienionych niżej zwierząt wytwarza łożysko:

A) Dziobak
B) Kangur
C) Płetwal błękitny
D) Zwierzęta przedstawione w podpunkcie B i C wytwarzają łożysko
E) Żadne z wyżej wymienionych zwierząt nie wytwarza łożyska
6.

Rozwój osobników młodocianych do osobników dorosłych możemy podzielić na prosty i złożony. Rozwój złożony występuje u:

A) Większości płazów
B) Ważek
C) Lancetnika
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
7.

Elementem plemnika, który odpowiedzialny jest za dostarczenie energii wykorzystywanej do jego ruchu jest:

A) Akrosom
B) Główka
C) Wstawka
D) Witka
E) Szyjka
8.

Do funkcji łożyska nie należy:

A) Wymiana gazowa
B) Usuwanie mocznika z płodu
C) Przekazywanie składników odżywczych do płodu
D) Umożliwienie mieszania się krwi matki i płodu
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi prawidłowo przedstawiają funkcje łożyska
9.

Implantujący się zarodek wydziela hormon, który utrzymuje aktywność ciałka żółtego i dzięki temu utrzymuje rozwój ciąży. Jego wykrywanie stanowi podstawę funkcjonowania testów ciążowych. Hormonem tym jest:

A) Oksytocyna
B) Gonadotropina kosmówkowa
C) Hormon luteinizujący (LH)
D) Folikulotropina (FSH)
E) Estrogen
10.

Wskaż prawidłowe informacje dotyczące ciałka żółtego:

A) Powstaje po owulacji w miejscu pęknięcia pęcherzyka jajnikowego
B) Produkuje progesteron przygotowujący błonę śluzową macicy do implantacji zarodka
C) Jest to część zarodka zawierająca substancje zapasowe
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
11.

Hormonem, który wywołuje skurcze macicy odpowiedzialne za akcję porodową oraz skurcz przewodów mlecznych gruczołów mlekowych co ułatwia karmienie jest:

A) Wazopresyna
B) Estrogen
C) Oksytocyna
D) Progesteron
E) Hormon luteinizujący (LH)
12.

Do zapłodnienia komórki jajowej u człowieka najczęściej dochodzi w:

A) Jajniku
B) Jajowodzie
C) Jamie macicy
D) Szyjce macicy
E) Pochwie
13.

Do błon płodowych występujących w rozwoju zarodkowym ssaków nie należy:

A) Owodnia
B) Omocznia
C) Kosmówka
D) Woreczek żółtkowy
E) Wszystkie wyżej wymienione błony płodowe są charakterystyczne dla rozwoju zarodkowego kręgowców lądowych w tym ssaków
14.

Który z niżej wymienionych procesów odpowiedzialny jest za rozwój tzw. listków zarodkowych (ektodermy, endodermy i mezodermy):

A) Bruzdkowanie
B) Morulacja
C) Gastrulacja
D) Organogeneza
E) Implantacja
15.

Terminem partenogenezy określa się:

A) Rozwój zarodka z aktywowanej komórki jajowej bez udziału gamety męskiej
B) Rozwój samego zarodka, bez wytworzenia błon płodowych, co skutkuje jego obumarciem
C) Nabywanie zdolności do rozrodu przez postaci larwalne
D) Proces przygotowania macicy na przyjęcie i rozwój zarodka
E) Występujące tylko u owadów zjawisko polegające na warunkowaniu płci rozwijającego się zarodka przez częściowe jego uszkodzenie
16.

Do pierwszorzędowych cech płciowych męskich należy:

A) Obecność jąder
B) Obecność męskich narządów płciowych zewnętrznych
C) Owłosienie typu męskiego
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów