Układ rozrodczy i rozmnażanie II

Poniżej możesz zapoznać się z treścią zadań. Sprawdzenie zaznaczonych odpowiedzi możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu dostępu BiologHelp+. Kliknij przycisk poniżej aby dowiedzieć się więcej.
1.

Etap spermiogenezy w powstawaniu gamet męskich u człowieka polega na:

A) Powstawaniu spermatocytów I rzędu ze spermatogoniów
B) Powstawaniu spermatocytów II rzędu ze spermatocytów I rzędu
C) Powstawaniu spermatyd ze spermatocytów II rzędu
D) Powstawaniu dojrzałych plemników ze spermatyd
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
2.

Hormon luteinizujący (LH) wydzielany przez przysadkę u mężczyzn powoduje:

A) Pobudzenie wydzielania testosteronu
B) Stymulację wzrostu kanalików nasiennych i spermatogenezy
C) Hormon ten nie daje żadnych efektów u mężczyzn
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Hormon ten nie jest wydzielany przez męską przysadkę, a efekty jego podania dożylnego sprowadzają się do zahamowania wydzielania testosteronu
3.

Spośród poniższych organizmami hermafrodytycznymi jest/są:

A) Wszystkie przywry
B) Ryby z rodziny wargaczkowatych
C) Ascaris lumbricoides hominis
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
4.

Łożysko ssaków łożyskowych stanowi wytwór:

A) Tylko doczesnej matki
B) Tylko kosmówki
C) Między innymi doczesnej i kosmówki
D) Tylko błon płodowych zarodka
E) Zawsze doczesnej, kosmówki i omoczni
5.

Wskaż, który z poniższych zestawów zawiera kolejne stadia embriogenezy ułożone w kolejności chronologicznej:

A) Zapłodnienie, bruzdkowanie, gastrulacja, organogeneza
B) Zapłodnienie, gastrulacja, bruzdkowanie, organogeneza
C) Gastrulacja, bruzdkowanie, organogeneza
D) Zapłodnienie, implantacja, bruzdkowanie, gastrulacja, organogeneza
E) Oogeneza, spermatogeneza, zapłodnienie, implantacja, bruzdkowanie, gastrulacja, organogeneza
6.

Jajożyworodność jest charakterystyczna dla:

A) Salamandry plamistej
B) Jaszczurki żyworódki
C) Kolczatki australijskiej
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
7.

Kapacytacja to:

A) Proces dojrzewania plemników w gonadach męskich
B) Proces uzdatniania plemników do zapłodnienia zachodzący po zaplemnieniu
C) Jeden z mechanizmów zapobiegających polispermii
D) Proces dojrzewania komórki jajowej
E) Proces zapłodnienia zachodzący poza organizmami rodziców
8.

Akrosom, będący częścią główki plemnika powstaje z:

A) Retikulum endoplazmatycznego szorstkiego
B) Retikulum endoplazmatycznego gładkiego
C) Aparatu Golgiego
D) Mitochondrium
E) Jądra komórkowego
9.

W skład pępowiny wchodzą:

A) Dwie tętnice i jedna żyła
B) Dwie żyły i jedna tętnica
C) Jedna tętnica i jedna żyła
D) Tylko tętnice
E) Tylko żyły
10.

W ciąży bliźniaczej jednojajowej zawsze są obecne:

A) Dwie owodnie i dwie kosmówki
B) Dwie owodnie i jedna kosmówka
C) Jedna owodnia i jedna kosmówka
D) Może wystąpić każda z sytuacji przedstawionych w podpunktach A-C, w zależności od momentu podziału zygoty
E) Może wystąpić każda z sytuacji przedstawionych w podpunktach A-C, w zależności od liczby rozwijających się zarodków
11.

Owulacja w cyklu miesięcznym kobiety następuje zazwyczaj w:

A) 1 dniu
B) 10 dniu
C) 12 - 14 dniu
D) 28 dniu
E) 1-5 dniu
12.

Komórki jajowe gadów pod względem ilości i rozmieszczenia materiałów zapasowych możemy zaklasyfikować jako:

A) Oligolecytalne, telolecytalne
B) Polilecytalne, telolecytalne
C) Polilecytalne, centrolecytalne
D) Mezolecytalne, anizolecytalne
E) Mezolecytalne, izolecytalne
13.

II ciałko kierunkowe powstaje:

A) W wyniku dokończenia II podziału mejotycznego aktywowanego zapłodnieniem
B) W momencie powstania oocytu II rzędu
C) W momencie powstania oocytu I rzędu
D) W trakcie owulacji
E) Odpowiedzi B i D są prawidłowe
14.

Wskaż nieprawidłowe zestawienie narządu/tkanki oraz listka zarodkowego, z którego on powstaje:

A) Układ nerwowy – ektoderma
B) Nabłonek krtani, tchawicy i płuc – ektoderma
C) Opłucna i osierdzie – mezoderma
D) Struna grzbietowa – endoderma
E) Mięśnie szkieletowe – mezoderma
15.

Implantacja zarodka zachodzi kiedy jest on w fazie:

A) Zygoty
B) Moruli
C) Blastocysty
D) Gastruli
E) W stadium czterech somitów
16.

Gametogeneza u człowieka zaczyna się:

A) W okresie życia płodowego zarówno u mężczyzn jak i u kobiet
B) U kobiet w okresie życia płodowego, natomiast u mężczyzn dopiero w okresie pokwitania
C) U kobiet w okresie pokwitania, natomiast u mężczyzn w okresie życia płodowego
D) Zarówno u mężczyzn jak i u kobiet dopiero w okresie pokwitania
E) Czas rozpoczęcia gametogenezy jest cechą osobniczą, dlatego żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
17.

Termin pedogeneza oznacza:

A) Wytwarzanie przez larwy niektórych gatunków zwierząt (np. owadów) jaj zdolnych do rozwoju w kolejnego osobnika bez procesu zapłodnienia
B) Zjawisko, w którym dwie gamety męskie łącząc się tworzą zygotę
C) Proces formowania kończyn w trakcie rozwoju embrionalnego
D) Zjawisko odtwarzania całego organizmu zwierzęcego z jego fragmentu, występujące u prostych organizmów takich jak gąbki
E) Termin powyższy jest wymysłem autora testu i nie występuje w terminologii biologicznej
18.

Bezpośrednio po menstruacji w cyklu miesięcznym kobiety następuje faza:

A) Folikularna, charakteryzująca się wzrostem poziomu progesteronu we krwi i rozwojem pęcherzyka Graafa
B) Folikularna, charakteryzująca się stopniowym wzrostem poziomu estrogenów we krwi i rozwojem pęcherzyka Graafa
C) Faza lutealna, w której następuje wzrost poziomu progesteronu we krwi
D) Faza lutealna, charakteryzująca się stopniowym wzrostem poziomu estrogenów we krwi
E) Owulacja
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów