Układ mięśniowy, kostny i powłokowy I

Poniżej możesz zapoznać się z treścią zadań. Sprawdzenie zaznaczonych odpowiedzi możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu dostępu BiologHelp+. Kliknij przycisk poniżej aby dowiedzieć się więcej.
1.

Do funkcji skóry człowieka nie należy:

A) Termoregulacyjna
B) Udział w wymianie gazowej
C) Udział w syntezie jednej z witamin
D) Percepcja bodźców ze środowiska
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi prawidłowo przedstawiają funkcje skóry człowieka
2.

Podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna kości zbitej to:

A) Kanał Haversa
B) Osteon
C) Osteocyt
D) Osteoblast
E) Substancja mineralna kości
3.

Do wytworów naskórka należą:

A) Włosy i paznokcie
B) Pióra
C) Rogi i kopyta
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
4.

Do gruczołów będących przydatkami skóry charakterystycznymi tylko dla ssaków należą gruczoły:

A) Potowe
B) Łojowe
C) Mlekowe
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
5.

W skład każdego stawu człowieka wchodzi(ą):

A) Powierzchnie stawowe pokryte chrząstką
B) Torebka stawowa
C) Łąkotki
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
6.

Do szkieletu osiowego człowieka nie należy:

A) Kręgosłup
B) Mostek
C) Obojczyk
D) Czaszka
E) Wszystkie wyżej wymienione kości należą do szkieletu osiowego człowieka
7.

Wskaż nieprawidłowe zestawienie odcinka kręgosłupa oraz rodzaju wygięcia jakie w jego obrębie występuje fizjologicznie u człowieka:

A) Szyjny – kifoza
B) Lędźwiowy – lordoza
C) Piersiowy – kifoza
D) Krzyżowy – kifoza
E) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa, ponieważ fizjologicznie takowe wygięcia kręgosłupa nie występują, są zaś oznaką patologii
8.

Do kości długich należy:

A) Kość udowa
B) Paliczek (kość palca)
C) Kręgosłup
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
9.

Wskaż wśród poniższych nieprawidłowe zestawienie nazwy stawu z rodzajem stawu jaki on reprezentuje:

A) Staw ramienno-łokciowy – zawiasowy
B) Staw ramienny – kulisty
C) Staw biodrowy – kulisty
D) Stawy międzypaliczkowe (pomiędzy kośćmi palców) – zawiasowe
E) Staw łokciowy – eliptyczny
10.

Niedobór witaminy D u dzieci może prowadzić do rozwoju:

A) Krzywicy
B) Osteomalacji
C) Osteoporozy
D) Odpowiedzi A i B są prawidłowe
E) Odpowiedzi A, B i C są prawidłowe
11.

Do funkcji układu szkieletowego człowieka nie należy:

A) Umożliwia poruszanie się tworząc część bierną układu ruchu
B) Zapewnia środowisko dla krwiotworzenia
C) Bierze udział w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej organizmu
D) Pełni funkcję ochronną wobec narządów wewnętrznych
E) Wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi prawidłowo przedstawiają funkcje układu kostnego człowieka
12.

Wskaż zestaw prawidłowo przedstawiający liczbę poszczególnych rodzajów żeber budujących klatkę piersiową człowieka:

A) Żebra prawdziwe: 7, żebra rzekome: 3, żebra wolne: 2
B) Żebra prawdziwe: 8, żebra rzekome: 3, żebra wolne: 2
C) Żebra prawdziwe: 12, żebra rzekome: 1, żebra wolne: 2
D) Żebra prawdziwe: 5, żebra rzekome: 2, żebra wolne: 1
E) Żebra prawdziwe: 5, żebra rzekome: 4, żebra wolne: 3
13.

Do połączeń ścisłych między kośćmi nie należą:

A) Szwy w czaszce
B) Chrząstkozrosty
C) Kościozrosty
D) Stawy płaskie
E) Wszystkie wyżej wymienione należą do połączeń ścisłych
14.

W obrębie skóry człowieka wyróżnia się kilka warstw. Zaznacz spośród poniższych opcję, która nie przedstawia warstwy wchodzącej w skład skóry:

A) Naskórek
B) Skóra właściwa
C) Warstwa podskórna
D) Warstwa mieszków włosowych
E) Odpowiedzi C i D nie przedstawiają warstw skóry
15.

Spośród poniższych wskaż zdanie nieprawidłowe:

A) Mięśnie szkieletowe przymocowane są do kości za pomocą ścięgien zbudowanych z tkanki łącznej
B) Mięśnie szkieletowe zbudowane są z miofibryli utworzonych z włókien i pęczków włókien mięśniowych
C) Szkielet zewnętrzny stawonogów pełni wyłącznie funkcję ochronną
D) Mięśnie antagonistyczne odpowiadają za przeciwstawne ruchy kończyn zapewniając płynność i pełen zakres ruchów
E) Zdania B i C są nieprawidłowe
16.

Wskaż cechę skóry człowieka, która nie ma znaczenia dla zapobiegania wnikaniu i rozwojowi drobnoustrojów:

A) Kwaśny odczyn pH
B) Obecność gruczołów potowych i skład ich wydzieliny
C) Złuszczanie się naskórka
D) Obecność zrogowaciałej warstwy martwych komórek
E) Wszystkie powyższe właściwości skóry stanowią elementy bariery przed drobnoustrojami
Aby zakończyć i sprawdzić wynik testu musisz posiadać pełny dostęp. Uzyskaj pełny dostęp do testów