Nowy podział na formuły w kategoriach arkuszy maturalnych

W związku ze zbliżającym się wdrożeniem formuły 2023 egzaminu maturalnego zmodyfikowałem podział zadań maturalnych. Dotychczasowy podział na "starą" i "nową" maturę uległ w tym świetle dezaktualizacji, stąd wprowadziłem podział na formuły zgodne z rokiem ich wprowadzenia. Podział ten zastosowałem zarówno dla zadań w systemie wyszukiwarki z biologii i chemii jak i w bazie arkuszy pdf zarówno z biologii jak i z chemii. Podział jest zgodny z nazewnictwem przyjętym przez CKE.

Nowy podział na formuły w wyszukiwarce zadań maturalnych
Nowy podział na formuły w wyszukiwarce zadań maturalnych
Nowy podział na formuły w bazie arkuszy maturalnych PDF
Nowy podział na formuły w bazie arkuszy maturalnych PDF

Dotychczasowa "nowa" matura została zastąpiona formułą 2015, natomiast "stara" formułą 2007. Mam nadzieję, że podział ten uprości odnalezienie się w różnorodności arkuszy dostępnych na stronie :)