Poprawka do wyszukiwarki zadań maturalnych wprowadzona

Dzięki Waszym zgłoszeniom dotyczącym pojawiania się w niektórych przypadkach duplikatów zadań w wyszukiwarce zadań udało mi się dotrzeć do problemu i go usunąć.

Proszę jednak pamiętać, że redukcja duplikatów działa tylko w wyszukiwarce, zadania mogą się powtarzać na liście zadań przypisanych do danej kategorii, wyświetlanej poza wyszukiwarką - np. po wejściu w daną kategorię bezpośrednio z wyników Google. Innymi słowy, aby redukcja duplikatów działała musi być widoczny na stronie zestaw filtrów wyszukiwarki (po lewej stronie lub w formie przycisku w prawym dolnym rogu na komórkach).

Gdyby jednak problem duplikatów się ponawiał (bądź jeśli zauważycie inne błędy na stronie) proszę o zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy dostępny w menu głównym strony, w zakładce "Kontakt".