Poprawki do zbioru CKE zadań problemowych z chemii wprowadzone

Ze względu na błędy w pierwotnie wydanym przez CKE zbiorze zadań problemowych z chemii, pojawiła się na stronie CKE nowa, poprawiona wersja. Główne zmiany dotyczą klucza odpowiedzi do zadania nr 12. Pojawiły się również mniejsze poprawki do zadań nr 2 (usunięcie sformułowania "hydroksybenzenu" z treści zadania) i nr 4 (usunięcie minusa przy potędze w tabeli do wykresu i nad wykresem).

Wymienione wyżej poprawki zostały już wprowadzone w zadaniach w bazie wyszukiwarki.