Uwaga, konkurs wiedzy neurobiologicznej!

Brain Bee - plakat

Polecam Waszej uwadze ogólnopolski konkurs wiedzy neurobiologicznej "Brain Bee" organizowany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika i Koło Naukowe Studentów Neurobiologii UJ "Neuronus". Poniżej kilka kluczowych informacji o konkursie

Dla kogo?

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Etapy i terminy

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie przez szkoły - do końca stycznia 2016r
 2. Etap szkolny - 7 lutego 2016r szkoły otrzymują mailowo test, na podstawie którego wyłaniany jest zwycięzca przechodzący do następnego etapu (zgłoszenie zwycięzcy do 11 marca 2016r)
 3. Etap ogólnopolski - odbędzie się 9 kwietnia 2016r w Krakowie. Składa się z testu oraz wypowiedzi ustnej, do której przechodzi 10 osób z najlepszym wynikiem testu

Nagrody

Laureat konkursu otrzyma:

 • Nagrodę pieniężną w wysokości 1000zł
 • Nagrody książkowe i roczną prenumeratę czasopisma "Wszechświat"
 • Możliwość uczestnictwa w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Koło Naukowe "Neuronus" w dniach 22-24 kwietnia 2016r w Krakowie
 • Możliwość reprezentowania Polski w międzynarodowym konkursie - International Brain Bee 2016, który będzie organizowany w dniach 2-6 lipca 2016r w Kopenhadze

Literatura

Literatura podstawowa:

 1. Longstaff "Krótkie wykłady - Neurobiologia"
 2. Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. - "Mózg a zachowanie"
 3. Artykuły neurobiologiczne opublikowane w ramach „Tygodnia Mózgu” w czasopiśmie „Wszechświat” z. 1-3/2015, z.1-3/2014, z.1-3/2013.

Materiały uzupełniające:

 1. Broszura o mózgu zamieszczona na stronie: http://www.ptpk.org poniżej informacji o konkursie.
 2. Anglojęzyczne witryny internetowe: www.brainfacts.org, www.thebrain.mcgill.ca

Dodatkowe uwagi

Uczestnik egzaminu ustnego II etapu powinien wykazać się m.in. umiejętnością formułowania wypowiedzi z zakresu neurobiologii w języku angielskim, dlatego w przygotowaniach do konkursu należy uwzględnić materiały anglojęzyczne.

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: http://www.ptpk.org.
Zasady i szczegóły organizacji konkursu: http://ptpk.org/graf/Ogloszenie_Brain_Bee.pdf