Wyszukiwarka zadań maturalnych - informacje

Jakie możliwości daje wyszukiwarka?

Wyszukiwarka pozwala na bezpłatne przeszukiwanie szerokiej bazy zadań maturalnych z biologii i chemii zaczerpniętych z:

  • arkuszy maturalnych wydanych do tej pory przez CKE (treść i klucz dostępne dla wszystkich)
  • informatorów maturalnych wydanych przez CKE (treść i klucz dostępne dla wszystkich)
  • informatorów maturalnych do matury dwujęzycznej wydanych przez CKE i przetłumaczonych na język polski przez BiologHelp (treść i klucz dostępne dla wszystkich)
  • zbiorów zadań maturalnych wydanych przez CKE (treść i klucz dostępne dla wszystkich)
  • maturalnych zadań autorskich wydawnictwa Biomedica (wybrane zadania, dostępne dla wszystkich)
  • maturalnych zadań autorskich z biologii BiologHelp autorstwa Dawida Pawlosa (treść zadań dostępna bezpłatnie dla wszystkich, odpowiedzi i komentarze dla użytkowników BiologHelp+)

Dzięki kategoryzacji zadań można z łatwością odnaleźć pytania dotyczące tylko interesującego nas działu, bądź też o charakterystycznej strukturze (np. dotyczące formułowania wniosku do doświadczeń, czy rysowania wykresów). Możliwe jest również standardowe wyszukiwanie zadań zawierających w treści interesujące nas hasło. Oprócz tego wyniki możemy zawęzić określając przedział czasowy bądź poziom arkuszy maturalnych. Do każdego pytania przypisana jest również proponowana odpowiedź zaczerpnięta z oficjalnego klucza. Część zadań wzbogacona została dodatkowym komentarzem wydanym przez CKE lub BiologHelp.

Dodatkowe funkcje wyszukiwarki poza standardowym wyszukiwaniem zadań:

  • Redukcja duplikatów - część zadań z arkuszy starej matury w pewnych okresach była identyczna z arkuszami nowej matury wydanymi w tym samym czasie. Aby uniknąć duplikacji tych zadań w wynikach wyszukiwania domyślnie włączony jest filtr, dzięki któremu w przypadku duplikatów wyświetlane są tylko wersje z nowszej podstawy matury. Filtr ten można wyłączyć w panelu bocznym podobnie jak pozostałe filtry. Filtrowanie duplikatów dostępne jest tylko w ramach wyszukiwarki, nie działa ono w przypadku podstron zawierających listę zadań z danej kategorii, na które można w niektórych przypadkach wejść z wyników wyszukiwania Google.
  • Druk lub zapisywanie wyszukanych zadań do PDF - wyszukane zadania można wydrukować lub zapisać wyniki w formie PDF. Dla wszystkich użytkowników możliwy jest druk widocznych w wynikach wyszukiwania zadań (do 40 zadań na raz), dla użytkowników BiologHelp+ możliwy jest wydruk do 200 wyszukanych zadań jednocześnie.
  • Losowanie zadań - w podstawowej wersji można wylosować jedno zadanie z całej bazy lub wybranej kategorii zadań. Użytkownicy BiologHelp+ mogą na podobnej zasadzie losować całe zestawy zadań.
  • Zgłaszanie błędów - przy każdym zadaniu dostępna jest opcja zgłoszenia błędu w zadaniu. Zgłoszone błędy są weryfikowane i poprawiane, ewentualnie wprowadzane są stosowne dodatkowe komentarze do treści zadań, aby utrzymać oryginalny charakter zadań wydanych przez CKE.

Bazy pytań

Bazy pytań, które można przeszukać obejmują arkusze maturalne na poziomie rozszerzonym i podstawowym, łącznie z dostępnymi arkuszami czerwcowymi, sierpniowymi i ewentualnymi innymi dostępnymi terminami. Aktualnie wprowadzone zostały pytania z arkuszy, zbioru zadań CKE oraz informatorów maturalnych z lat 2010-2023 dla biologii oraz arkuszy, zbioru zadań CKE i informatorów z lat 2014-2023 z chemii. Dodatkowo od niedawna dostępne są również wybrane zadania autorskie wydawnictwa Biomedica zarówno z biologii jak i z chemii oraz zadania autorskie z biologii BiologHelp. Daje to 1991 zadań z biologii i 1669 zadań z chemii (po redukcji duplikatów ze starych matur - opcja dostępna w bazie - odpowiednio 1898 i 1558 zadań) - ostatnia aktualizacja 29 kwietnia 2024 r.).
Wszystkie arkusze maturalne, zarówno zawarte w bazie jak i nie, czerwcowe, sierpniowe oraz próbne, dostępne są w Serwisie również w wersji oryginalnej (pdf), zarówno dla chemii jak i biologii.

Ale to nie koniec!

Zarówno bazy pytań jak i wyszukiwarka będą nadal rozwijane. Sukcesywnie wprowadzone zostaną kolejne arkusze maturalne oraz dodatkowe funkcje systemu, które poszerzą zastosowania wyszukiwarki zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Wszelkie uwagi dotyczące wyszukiwarki można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie biologhelp.pl/kontakt.