Chemia - Matura Czerwiec 2019, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Roztwory i reakcje w roztworach wodnych - ogólne Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Przeprowadzono doświadczenie, w którym do roztworu manganianu(VII) potasu dodano wodne roztwory substancji X i azotanu(III) sodu. Przebieg doświadczenia zilustrowano poniższym schematem.

W czasie doświadczenia zaobserwowano zmianę barwy roztworu z fioletowej na zieloną.

Spośród wymienionych substancji wybierz wszystkie, które mogły zostać użyte jako substancja X w opisanym doświadczeniu. Podkreśl ich wzory.

NaCl
HCl
Ba(OH)2
H2SO4
NaOH
NH4Cl
NaNO3

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawny wybór i podkreślenie wzorów związków.
0 p. – za odpowiedź niepoprawną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

NaCl
HCl
Ba(OH)2
H2SO4
NaOH
NH4Cl
NaNO3