Chemia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 35.

Kategoria: Izomeria geometryczna (cis-trans) Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Napisz, czy wzór półstrukturalny CH3–CH2–CH=CH2 odpowiada dwóm izomerom geometrycznym cis-trans. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawną ocenę i uzasadnienie.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Nie, ponieważ pierwszy atom węgla jest połączony z dwoma atomami wodoru.
  • Nie, gdyż jeden z atomów węgla o hybrydyzacji sp2 jest połączony z dwoma atomami wodoru.