Chemia - Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 14.

Kategoria: Stężenia roztworów Typ: Oblicz

Oblicz, ile cm3 wodnego roztworu NaOH o stężeniu cp = 5,0% (w procentach masowych) i gęstości równej 1,1 g·cm–3 należy odmierzyć, aby w odmierzonej objętości roztworu znajdowało się 0,5 mola NaOH.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku w cm3.
1 p. – zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego
lub
– podanie wyniku liczbowego w jednostce innej niż cm3.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia lub brak rozwiązania.

Uwaga: należy zwrócić uwagę na zależność wyniku liczbowego od przyjętych zaokrągleń.

Przykład poprawnego rozwiązania

cp = 5,0%
dr = 1,1 g ⋅ cm−3
nNaOH = 0,5 mola
MNaOH = 40 g ⋅ mol−1

mH2O = 100 g ms = 84 g

cp = msmr ⋅ 100% i mr = Vrdr i ms = nNaOHMNaOH

cp = nNaOHMNaOH Vrdr ⋅100% ⇒ Vr = nNaOHMNaOH cpdr ⋅ 100% ⇒

Vr = 0,5 mola ⋅ 40 g ⋅ mol−1 ⋅100% 5,0% ⋅1,1 g ⋅ cm−3

Vr ≈ 364 cm3