Chemia - Matura Maj 2017, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Izotopy i promieniotwórczość Masa atomowa, cząsteczkowa i molowa Typ: Oblicz

Masa atomowa izotopu jest w przybliżeniu równa jego liczbie masowej A. Miedź występuje w przyrodzie w postaci dwóch trwałych izotopów. Skład izotopowy miedzi (w zaokrągleniu do jedności) przedstawiono w poniższej tabeli.

Liczba masowa izotopu Zawartość izotopu, % atomów
63 69
Ax 31

Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.

Wykonaj obliczenia i podaj liczbę masową Ax drugiego naturalnego izotopu miedzi. Przyjmij, że średnia masa atomowa miedzi jest równa 63,55 u.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku jako liczby całkowitej niemianowanej.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia lub błędne obliczenia, lub podanie wyniku jako wielkości mianowanej lub niecałkowitej albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązanie
Średnia masa atomowa miedzi mCu = 63,55 u
63,55 u = 63 u ⋅ 69% + mx ⋅ 31%100% ⇒ mx = 64,77 u ⇒ Ax = 65