Chemia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Niemetale Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Przeprowadzono doświadczenie zgodnie z poniższym rysunkiem.

Podczas doświadczenia w kolbie przebiegła reakcja chemiczna zilustrowana równaniem

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Napisz, dlaczego gaz wydzielający się w opisanej reakcji można zbierać nad wodą.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wyjaśnienie.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
Ponieważ gaz ten (praktycznie) nie rozpuszcza się w wodzie.
lub
Gaz nie reaguje z wodą.