Chemia - Matura Maj 2018, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Prawo stałości składu, ustalanie wzoru Typ: Oblicz

Sód to aktywny metal, który w związkach chemicznych przyjmuje stopień utlenienia I. Spalany w powietrzu tworzy nadtlenek o wzorze Na2O2 (reakcja 1.). W reakcji nadtlenku sodu z tlenkiem węgla(IV) powstają węglan sodu oraz bezbarwny i bezwonny gaz podtrzymujący palenie (reakcja 2.).

Stwierdzono, że w pewnym związku chemicznym zawartość sodu wyrażona w procentach masowych jest równa 74,2%.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i ustal, czy opisanym związkiem jest nadtlenek sodu, czy – tlenek sodu.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz ustalenie, że opisanym związkiem jest tlenek sodu.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego.
lub
– błędne ustalenie lub brak ustalenia, że opisanym związkiem jest tlenek sodu.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Przykład poprawnego rozwiązania

MNa2O2 = 78 g ⋅ mol−1
%Na = 2 ∙ 2378 ⋅100% = 59%
MNa2O = 62 g ⋅ mol−1
%Na = 2 ∙ 2362 ⋅100% = 74, 2%

Opisanym związkiem jest tlenek sodu.