Chemia - Matura Maj 2023, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 34.

Kategoria: Izomeria - ogólne Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Poniżej przedstawiono wzory ilustrujące budowę pary monosacharydów.

Dokończ zdanie. Wybierz i zaznacz odpowiedź A albo B oraz uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Przedstawione monosacharydy są względem siebie

A. diastereoizomerami, ponieważ ich cząsteczki różnią się 1. konfiguracją przy niektórych asymetrycznych atomach węgla.
2. liczbą asymetrycznych atomów węgla.
B. enancjomerami,
3. konfiguracją przy wszystkich asymetrycznych atomach węgla.

Rozwiązanie

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie
A1