Dodatkowe kategorie zadań maturalnych z chemii

Dodałem dodatkowe kategorie dla zadań maturalnych z chemii, aby zapewnić możliwość jeszcze dokładniejszego wyszukiwania zadań. Dodane kategorie to m.in.

 • Izomeria konstytucyjna
 • Izomeria geometryczna (cis-trans)
 • Izomeria optyczna
 • Identyfikacja związków nieorganicznych
 • Identyfikacja związków organicznych
 • Elektroliza
 • Budowa i działanie ogniw
 • SEM
 • Związki kompleksowe
 • Rozpuszczalność substancji
 • pH
 • Dysocjacja

Dwie ostatnie kategorie powstały z rozdzielenia starej zbiorczej kategorii "pH i dysocjacja". Mam nadzieję, że zmiana ta pozwoli Wam na jeszcze efektywniejszą naukę :)

Niektóre z nowych kategorii zadań z chemii w systemie wyszukiwarki
Niektóre z nowych kategorii zadań z chemii w systemie wyszukiwarki