Wioska Olimpijska - obóz naukowy Collegium Invisibile

Przedstawiam Wam kolejną inicjatywę, tym razem w postaci obozu naukowego skierowanego do laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, organizowanego przez Collegium Invisibile.

Słowo o organizatorze obozu

Wioska Olimpijska organizowana jest od 2008 r przez Collegium Invisibile - stowarzyszenie naukowe działające na rzecz wspierania rozwoju intelektualnego i społecznego polskich studentów i studentek, również na poziomie doktoranckim. Stowarzyszenie jako niezależna jednostka działa od 1999 roku organizując co roku różne programy edukacyjne i naukowe. Jest to organizacja non-profit, której nazwa bierze swoje źródło w braku typowej infrastruktury uczelnianej - to "Niewidzialne Collegium" tworzą ludzie rozsiani po całej Polsce, zarówno studenci, absolwenci jak i pracownicy naukowi. Tworzą oni sieć dynamicznych kontaktów pozwalających na współpracę akademicką i działania na rzecz wspólnego rozwoju. Więcej informacji o Collegium Invisibile można znaleźć na jego stronie internetowej.

Dla kogo?

Obóz naukowy Wioska Olimpijska organizowany jest dla wyróżniających się uczniów szkół średnich, którzy zdobyli tytuł finalisty lub laureata licealnej olimpiady przedmiotowej.

Wymagania formalne:

  • tytuł laureata lub finalisty olimpiad szkół średnich otrzymany do 4 lat wstecz, włączając rok rekrutacji
  • niebycie czynnym studentem/-ką uczelni wyższej
  • ukończone 18 lat, najpóźniej w dniu rozpoczęcia obozu

Jakie możliwości daje obóz?

Na program obozu składają się zarówno zajęcia warsztatowe prowadzone przez studentów Collegium jak i wykłady gościnne oraz referaty samych uczniów. Każdy uczestnik obozu uczestniczy w dwóch cyklach warsztatów. Tematyka warsztatów jest różnorodna, obejmująca zarówno nauki ścisłe jak i humanistyczne. Zajęcia prowadzone są w małych grupach co pozwala na lepszą interakcję i wspólne zagłębianie się w omawiany temat. Zajęcia, oprócz poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie mają na celu również wprowadzenie uczestników w podstawy warsztatu naukowego i wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia.

Oprócz warsztatów i wykładów w ramach obozu przewidziane są wydarzenia kulturalne oraz spotkania integracyjne. Jest to niepowtarzalna okazja do poznania wielu ciekawych osób, zawarcia nowych znajomości i uzyskania wskazówek od starszych i bardziej doświadczonych kolegów.

Przykładowo tematy warsztatów edycji 2024:

  • Myśl Sorena Kierkegaarda jako czytelnictwo transformacyjne
  • Wprowadzenie do krytycznego myślenia
  • User experience w prawie? Kierunek legal design
  • Serce kontra rozum, czyli o filozoficznych i psychologicznych związkach emocji i poznania
  • Cyfrowa antropologia: o stawaniu się (post)człowiekiem w erze technologii cyfrowych

Jak aplikować?

Aby zgłosić chęć udziału w obozie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie Collegium Invisibile. Formularz zawiera miejsce na list motywacyjny (450–500 słów), opisujący co udział w Wiosce Olimpijskiej będzie znaczył dla aplikującego(-ej) i jak mu/jej pomoże w samorozwoju. W formularzu należy również wymienić interesujące aplikującego(-ą) zajęcia spośród oferowanych na obozie (maksymalnie 3 propozycje ułożone zgodnie z priorytetem). Dodatkowo należy dostarczyć skan zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej.

Harmonogram edycji 2024

25.04 - otwarcie naboru
7.06 - termin przesyłania wniosków. Link do formularza zgłoszeniowego: kliknij tutaj.
19–24.08 - termin obozu, który odbędzie się w Krakowie

Wykaz honorowanych olimpiad dostępny jest tutaj.
Szczegółowy opis warsztatów edycji 2024 Wioski Olimpijskiej dostępny jest tutaj.