Eureka! - Studenckie Czasopismo Naukowe nie tylko dla studentów

Tym razem przedstawiam Wam interesujące czasopismo naukowe, które co prawda skierowane jest głównie do studentów i doktorantów jako odbiorców i twórców artykułów, ale nie tylko. Poniżej wyjaśniam dlaczego czasopismo może być również interesujące dla licealistów.

Słowo wstępu

Czasopismo Eureka! powstało niedawno, bo na początku 2021 r., z inicjatywy dwójki studentów Studenckiego Koła Naukowego Biologii Molekularnej Uniwersytetu Warszawskiego: Adriana Macion i Pauliny Smaruj. Założeniem redakcji było stworzenie przestrzeni twórczej dla współpracy pomiędzy kołami naukowymi i studentami różnych dziedzin nauk matematyczno-przyrodniczych. Interdyscyplinarny charakter czasopisma jest jedną z jego głównych idei. Zgodnie z tym założeniem publikowane w nim artykuły mają nie tylko wskazywać rożne problemy w jak najszerszym, często niestandardowym świetle, ale także mają przedstawiać omawiane zagadnienia w sposób zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców zainteresowanych różnymi dziedzinami nauki.

Dla kogo?

Do kogo skierowane jest czasopismo Eureka!? Przede wszystkim do studentów oraz doktorantów z całej Polski. Dotyczy to zarówno odbiorców treści jak i twórców artykułów. Artykuły mogą jednak z powodzeniem zainteresować licealistów ciekawych świata nauk matematyczno-przyrodniczych. Są one jak wspomniałem napisane są w sposób przystępny i ciekawy. Co więcej zawierają słowniczek najważniejszych pojęć użytych w tekście.

Ambitni uczniowie mogą nie tylko czytać, ale także tworzyć artykuły publikowane w czasopiśmie. Nie jest ono bowiem zamknięte tylko dla studentów - również licealiści mogą spróbować swoich sił i rozpocząć przygodę z pierwszymi publikacjami naukowymi, czego przykładem może być artykuł "Podstawy bioinformatyki sekwencyjnej" napisany przez Andrzeja Rzepko, ucznia III klasy liceum. Możecie się z nim zapoznać w drugim wydaniu czasopisma. Serdecznie zachęcam zarówno do czytania jak i spróbowania swoich sił z publikacją. Myślę, że obie opcje mogą być szczególnie interesujące dla uczniów startujących w Olimpiadzie Biologicznej (choć oczywiście nie tylko).

Jak publikować?

Na stronie internetowej czasopisma dostępna jest obszerna i szczegółowa instrukcja dla autorów. Krótsza instrukcja jak zostać autorem dostępna jest w każdym numerze czasopisma. Tematyka publikacji jest dowolna, choć redakcja kładzie nacisk na artykuły z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Po prostu napisz o tym, co uważasz za interesujące i godne uwagi. Przed napisaniem artykułu należy skontaktować się mailowo z redakcją. Może ona pomóc także z problemem o treści „Chcę być autorem artykułu, ale nie mam pojęcia o czym”. Adres e-mail redakcji to: .

Chcę poczytać!

Informacje o SCN Eureka! wraz ze wszystkimi numerami czasopisma do pobrania dostępne są na jego stronie internetowej. Poniżej zamieszczam miniatury ostatnich numerów, będące jednocześnie linkami do wersji PDF. Zachęcam do lektury!

Spis treści (Kliknij grafikę aby przeczytać):
 1. Cząstki GTA i ich rola w horyzontalnym transferze genów.
 2. Mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki.
 3. Witaj nano-świecie, czyli nanoboty jako przyszłość medycyny - część 1.
 4. Wykorzystanie algorytmów mrówkowych do rozwiązania problemu komiwojażera.
Spis treści (Kliknij grafikę aby przeczytać):
 1. Pęcherzyki błonowe Procaryota. Biogeneza i struktura.
 2. Podstawy bioinformatyki sekwencyjnej.
 3. Ogólny zarys aminokwasów w szczególnych zastosowaniach.
 4. Witaj nano-świecie, czyli nanoboty jako przyszłość medycyny - część 2.
Spis treści (Kliknij grafikę aby przeczytać):
 1. HER2 i jego znaczenie w raku piersi.
 2. Pęcherzyki błonowe Procaryota − Kluczowy mechanizm relacji międzykomórkowych.
 3. Toksyny – ich niechlubna przeszłość i świetlana przyszłość.
Spis treści (Kliknij grafikę aby przeczytać):
 1. Biologia mikroorganizmów bytujących w siedliskach ekstremalnych.
 2. Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa dostępnych na rynku szczepionek przeciwko SARS-CoV-2.
 3. Patogenne warianty genu DNAJC30 u pacjentów w dziedziczną neuropatią nerwu wzrokowego Lebera.
 4. Mikrobiom endometrium, pochodzenie i rola w karcynogenezie.
Spis treści (Kliknij grafikę aby przeczytać):
 1. Nowe początki Eukariota.
 2. Metabolizm RNA mitochondrialnego ze szczególnym uwzględnieniem rodziny białek FASTK.
 3. Mitochondria i metabolizm tlenowy ameby Acanthamoeba castellanii.
Spis treści (Kliknij grafikę aby przeczytać):
 1. Od komensala do patogenu Mechanizmy patogenezy grzybów jednokomórkowych na przykładzie Candida albicans.
 2. Steroidy i hopanoidy – biosynteza oraz jej medyczne implikacje.
 3. Zespół Huntera, czyli o mukopolisacharydozie typu II.
 4. Wpływ warunków siedliskowych terenów zurbanizowanych na funkcjonowanie drzew w miastach.
 5. Obserwacja flory naczyniowej spontanicznie występującej w opuszczonych budynkach na terenie powiatu ostrowskiego.
Spis treści (Kliknij grafikę aby przeczytać):
 1. Ksenobiologia – galeria alternatywnych mechanizmów.
 2. Na tropie życia w kosmosie.
 3. Przegląd satelitarnych systemów altymetrycznych i grawimetrycznych do obserwacji środowiska Ziemi.
Spis treści (Kliknij grafikę aby przeczytać):
 1. Wpływ zarażenia Toxoplasma gondii na zmiany behawioralne u gryzoni i ludzi.
 2. Bakteriofagi – tajna broń naukowców.
 3. Warunkowanie produkcji toksyny Shiga przez bakteriofagi u enterokrwotocznych szczepów Escherichia coli.
 4. Aspekt kliniczny kandydozy, stosowane leki i mechanizmy oporności patogenu Candida albicans.