Konkurs wiedzy neurobiologicznej "Brain Bee" 2022

Przedstawiam Wam informacje na temat edycji 2022 konkursu neurobiologicznego "Brain Bee". Warto zaznaczyć, że laureaci miejsc 1-3 tego konkursu mogą liczyć m.in. na maksymalny wynik w rekrutacji na neurobiologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kierunek lekarski w Gdańsku. Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie w dalszej części artykułu.

Dla kogo?

Dla uczniów szkół średnich

Etapy i terminy

 1. Etap szkolny - za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada nauczyciel danej szkoły. Celem etapu szkolnego jest wyłonienie maksymalnie 2 reprezentantów szkoły. Wyłonieni reprezentanci powinni zostać zgłoszeni przez szkołę do koordynatora regionalnego przed końcem lutego 2022. Dane kontaktowe do koordynatorów dostępne są na stronie https://www.ptpk.org/brainbee.html lub w załączniku pod niniejszym artykułem.
 2. Etap regionalny - 12 marca 2022 (sobota, godz. 11:00) uczniowie rozwiązują test jednokrotnego wyboru, online na platformie e-learningowej. Test będzie składał się z 50 pytań w języku polskim i 10 pytań w języku angielskim. Czas przewidziany na ich rozwiązanie to 60 min, przy czym w trakcie rozwiązywania pytania będą wyświetlane po kolei, bez możliwości cofnięcia się do poprzednich pytań. Aktualnie brak w regulaminie informacji o liczbie osób przechodzących do kolejnego etapu, w poprzednich latach było to 10% osób z najlepszymi wynikami testu z każdego regionu.
 3. Etap ogólnopolski - odbędzie się 2 kwietnia 2022 w Warszawie. Aktualnie brak jeszcze informacji w regulaminie co do formy etapu ogólnopolskiego (zapewne przez niepewną sytuację epidemiologiczną). W poprzednich latach składał się z egzaminu praktycznego, pisemnego testowego i ustnego.

Nagrody

Aktualnie brak informacji o nagrodach na stronie organizatora. Polecam się zapoznać na jakiego typu nagrody mogli liczyć uczestnicy poprzednich edycji.

Bez względu na nagrody udział w konkursie wiąże się z innymi potencjalnymi profitami. Laureaci konkursu Brain Bee w trakcie rekrutacji na Gdański Uniwersytet Medyczny uzyskają maksymalną liczbę punktów rekrutacyjnych na kierunki, oferowane na tej uczelni, w tym na kierunek lekarski.
Laureaci miejsc 1-3 tego konkursu mogą liczyć na maksymalny wynik w rekrutacji na neurobiologię na Uniwersytecie Jagiellońskim jeżeli będą rekrutować się w roku uzyskania tytułu laureata.

Literatura

(na podstawie regulaminów z poprzednich lat, aktualnie organizator nie podał takowej)

Literatura podstawowa:

 1. Longstaff Krótkie wykłady – Neurobiologia
 2. Neuroanatomia kliniczna; autorów: Paul A. Young and Paul H. Young; wydawnictwo: Urban&Partner; wydanie 3; rok wydania 2016.
 3. Neuroanatomia; autor M. J. Fitz Gerald; wydawnictwo: Urban&Partner; rok wydania 2012.
 4. Watson C., Kirkcaldie M., Paxinos G. The Brain. An Introduction to Functional Neuroanatomy. Elsevier, 2010.
 5. Siegel A., Sapru H.N. Essential Neuroscience, Lippincott Williams & Wilkins, 2014.
 6. Ogólnodostępna w internecie broszura: Neuroscience: Science of the Brain
 7. Witryny internetowe w j. angielskim: www.brainfacts.org, www.thebrain.mcgill.ca

Uczestnik powinien wykazać się umiejętnością wypowiedzi z zakresu neurobiologii w języku angielskim, dlatego w przygotowaniach do konkursu należy uwzględnić materiały anglojęzyczne.

Przykładowe zagadnienia

(na podstawie regulaminów z poprzednich lat, aktualnie organizator nie podał takowych)

 • Piętrowa budowa ośrodkowego układu nerwowego.
 • Neurony. Glej.
 • Układy neurotransmiterowe i receptory.
 • Fizjologia komórki nerwowej.
 • Kora mózgu.
 • Lokalizacja czynnościowa w korze mózgu.
 • Struktury korowozależne - wzgórzomózgowie.
 • Podwzgórze i jego rola w kontroli homeostazy, rytmu dobowego oraz reakcji stresowej.
 • Układy związane z czynnością ruchową: układ piramidowy, układ pozapiramidowy oraz układ móżdżkowy.
 • Choroby układu pozapiramidowego i móżdżku.
 • Układy czuciowe.
 • Pień mózgowia i nerwy czaszkowe.
 • Objawy uszkodzenia pnia mózgu.
 • Twór siatkowaty: budowa i funkcja.
 • Unaczynienie mózgowia.
 • Układ komorowy mózgowia.
 • Tworzenie i krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego.
 • Układ limbiczny.
 • Układy pamięciowe.
 • Emocje i strach.

Dodatkowe uwagi

Wszelkie informacje na temat konkursu dostępne są na stronie organizatora:
http://ptpk.org/konkurs_brain_bee.

Broszura "Nauka o mózgu":
http://www.ptpk.org/brainbee/dane_brainbee/broszura_neurobiol.pdf.

Komentarze

Obrazek użytkownika Kokola

czy w tym roku również jest organizowany ten konkurs? na stronie GUMedu nie ma takiej informacji.

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Tak, według informacji ze strony organizatora (Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika), która widniała jeszcze w styczniu konkurs ten jest organizowany również w tym roku. Aktualnie co prawda trwają jakieś zmiany na stronie internetowej organizatora, stąd nie da się znaleźć informacji na temat konkursu, ale dodałem właśnie regulamin etapu regionalnego jako załącznik do niniejszego artykułu. Znajdziesz tam m.in. dane kontaktowe do koordynatorów regionalnych konkursu. Myślę, że w razie dodatkowych pytań dotyczących konkursu warto skontaktować się z odpowiednim koordynatorem regionalnym lub organizatorem.

Wszystkie informacje dotyczące tegorocznej edycji, które udało mi się znaleźć na stronie organizatora zamieściłem w powyższym artykule.

Obrazek użytkownika Tabalugon

Czy ten konkurs będzie dostępny na rok 2023/2024? Już się nastawiliśmy ze znajomym i teraz obawiamy się, że nic z tego nie będzie..

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

W poprzednim roku szkolnym (2022/2024) konkurs składał się z dwóch etapów, z których pierwszy organizowany był dopiero w marcu. Na ten moment nie znalazłem informacji na temat tegorocznej edycji, ale przypuszczam, że takowe jeszcze się pojawią, biorąc pod uwagę tendencję do opóźnienia terminu organizacji tego konkursu. Postaram się zamieścić na stronie artykuł na ten temat jeżeli się czegoś dowiem ;)

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Otrzymałem odpowiedź od organizatorów konkursu, że trwają ustalenia dotyczące terminów i formy konkursu (stacjonarna / online). Literatura ma natomiast pozostać bez zmian. Jak już poznam bardziej szczegółowe informacje opublikuję nowy artykuł.

Obrazek użytkownika M0tt

A czy finalisci też mają maksymalny wynik rekrutacyjny na lekarski na GUMED?

Obrazek użytkownika Dawid Pawlos

Zgodnie z uchwałą uczelni (GUMED) z czerwca 2023 r zaświadczenie o byciu laureatem bądź finalistą konkursu Brain Bee skutkuje uzyskaniem 100% punktów z postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez tą uczelnię (w tym na lekarski). Uchwała ta dotyczy rekrutacji na rok akademicki 2023/2024. Teoretycznie uchwały takie mogą zmieniać się z roku na rok, ale w praktyce nie często dochodzi to istotnych zmian, stąd przypuszczam, że w rekrutacji 2024/2025 zapis zostanie utrzymany.