Matura 2013-2015 - porównanie starej i nowej matury z biologii

Zdjęcie

Zapewne wielu z tegorocznych maturzystów zastanawia się co jeszcze powtórzyć przed zbliżającą się maturą z biologii. W niniejszym artykule przedstawiam kolejne zestawienie dotyczące częstości pojawiania się poszczególnych działów tematycznych w arkuszach maturalnych. Tym razem pod lupę wziąłem majowe arkusze poziomu rozszerzonego z ostatnich 3 lat, dzięki czemu mogłem też porównać czy i jakie zmiany nastąpiły w nowej formie matury. Zapraszam do lektury!

Standardowo przygotowałem parę wykresów, które zilustrują strukturę tematyczną arkuszy maturalnych, zaoszczędzając mi pisania. Liczba punktów na wykresach oznacza sumę punktów jaką można było zyskać rozwiązując zadania z danej grupy.

Wykres 1
Wykres 1. Liczba punktów jaką można było uzyskać za pytania z głównych kategorii tematycznych

Jak widać na wykresie 1, są tematy, co do których autorzy arkuszy nie mają pytań. Tak było również w poprzednich latach, o czym można się przekonać zapoznając się z moim poprzednim zestawieniem. Nie jest jednak powiedziane, że ktoś sobie nagle nie przypomni o tych działach przy najbliższej okazji, dlatego byłbym ostrożny w interpretacji wykresów. Poniżej wykresy 2 i 3 ilustrują rozkład pytań w podkategoriach dla anatomii i fizjologii (zwierząt i człowieka) oraz genetyki. Tutaj również możemy zauważyć tematy mniej i bardziej lubiane przez CKE. Wynikać to jednak może z obszerności i wagi pewnych zagadnień, jak chociażby układu krążenia i oddechowego. W genetyce najwięcej punktów można zyskać (lub stracić) na krzyżówkach genetycznych i ogólnie pojętych zasadach dziedziczenia.

Wykres 2
Wykres 2. Anatomia i fizjologia - podkategorie
Wykres 3
Wykres 3. Genetyka - podkategorie

Ostatni wykres jaki chciałbym zaprezentować dotyczy rozkładu typów pytań z jakimi możemy spotkać się w arkuszach. Co ciekawe proporcje pomiędzy nimi wydają się dość podobne, nawet po zmianie formy matury.

Wykres 4
Wykres 4. Liczba punktów za poszczególne typy pytań

Podsumowanie

Nie będę tutaj zagłębiał się w interpretację przedstawionych wyżej wykresów, ponieważ mają one jedynie charakter orientacyjny. Nie sposób przewidzieć co pojawi się w kolejnej edycji egzaminu maturalnego. Pewnych danych nie przedstawiłem na wykresach, ponieważ można je streścić w kilku zdaniach. Otóż na podkategorie podzieliłem również inne kategorie główne (oprócz genetyki i anatomii z fizjologią). W ten sposób zauważyłem, że pytania dotyczące roślin skupiały się wokół roślin nasiennych, natomiast w kategorii "Tkanki" nie znalazłem żadnych pytań dotyczących tkanek roślinnych (wszystkie dotyczyły tkanek zwierzęcych). Podobnie wśród pytań o zwierzęta dominowały pytania o kręgowce (z innych grup pojawiło się pojedyncze pytanie o stawonogi).

Chciałbym jednak zaznaczyć, że zadania maturalne mają niejednokrotnie charakter interdyscyplinarny, co utrudnia rzeczową klasyfikację. Wielu pytaniom przydzieliłem dwie z kategorii głównych. Interdyscyplinarność zadań szczególnie widoczna była dla mnie w nowej formie matury z 2015 roku. Pomimo, że struktura tematyczna jest z grubsza podobna do poprzednich matur, sposób w jaki sprawdzana jest wiedza licealisty wydaje mi się nieco inny. Pytania wymagają więcej uwagi i czasu. Przyznam, że o wiele łatwiej rozwiązywało mi się starą wersję matur.

Na zakończenie chciałbym życzyć wszystkim tegorocznym i przyszłym maturzystom powodzenia :)