Biologia - Matura Czerwiec 2010, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 19.

Kategoria: Choroby człowieka Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Ból jest informacją o jakiejś nieprawidłowości pojawiającej się w organizmie człowieka.

Podaj argument uzasadniający twierdzenie, że nadużywanie leków o działaniu przeciwbólowym może być niekorzystne dla pacjenta.

Rozwiązanie

Za podanie poprawnego argumentu – 1 pkt.

Przykłady odpowiedzi:
Nadużywanie środków przeciwbólowych jest niekorzystne, ponieważ:

  • pacjent odwleka wizytę u lekarza uśmierzając ból, który może oznaczać sytuację wymagającą szybkiej interwencji lekarza.
  • wymienione leki działają objawowo i nie usuwają przyczyny bólu
  • wymienione leki przyjmowane w sposób niekontrolowany i w nadmiernych ilościach mogą niekorzystnie wpływać na organizm.
  • może powodować uzależnienie się od leków przeciwbólowych.